Relationen till källan

Det finns en kärleksfull energi i universum som tillåter skapelsen av alla varelser. Det är ett icke-varande utan form eller gränser, och det gör ingenting, samtidigt som det inte lämnar någonting ogjort! Gör ditt förhållande till den här energin till din främsta relation, viktigare än alla andra i ditt liv, och vänd dig alltid till den före någon annan.
Läs mer

 

Previous post:

Next post:

Travelspec.se