Rädslans makt och kärlekens kraft

Det finns egentligen bara två krafter – eller motpoler – i universum: kärlek och rädsla. Det ena expanderar och ger tillväxt, det andra krymper, fryser och hämmar. Den största energin som genomsyrar allt är kärleksenergi. Missar vi den så missar vi en mycket stor del av livet. Men kärleksenergin är inte bunden till något objekt eller någon prestation, utan den bara finns – för alla. Vi kan själva välja att få mer av den …
Läs mer …

Previous post:

Next post:

Travelspec.se