Vi går med stora kliv mot mänskligare tider. Om vi blickar tillbaka tio år, så ser vi att den tekniska utveckligen med datorer, internet och mobiltelefoni har varit enorm. Allt har blivit mobilt, digitalt, bärbart och nåbart över alla gränser. Kommunikationen har varit ledordet och antalet publicerade artiklar, tidskrifter och tidningar – på papper eller nätet – har formligen exploderat sedan mitten av 1990-talet. Det är länge sedan någon kunde överblicka vad som skrivs.

Förbered dig på samma fantastiska och innovativa utveckling – fast nu sker den inom oss. Det är inom människan som nästa revolution kommer. Den är redan här. Nu är det individens födelse, den mänskliga kraften och vår personliga utveckling som står i fokus. Det handlar om uppvaknandet till den sanna mänskliga potentialen och kraften.

Det är inom oss det händer – och det sker snabbar än vi kan ana. Inom den närmaste tioårsperioden kommer det att ske lika mycket inom oss som det har skett på utsidan med tekniken de senaste tio åren. En ny förståelse för hjärnan och det mänskliga medvetandet  bäddar för en annan syn på vår potential. Det är bara att följa med! Läs mer

Den västerländska skolmedicinen  betraktar gärna livet som något självklart, och fokus ligger på själva människokroppen. Det den västerländska medicinen helt har missat är livsenergin. Den bild man ursprungligen har skaffat sig av hur människokroppen är uppbyggd och fungerar har man fått genom dissektion av döda kroppar, men där finns inget energiflöde, eftersom när vi dör är det som att dra ur kontakten. Här skulle man kunna dra parallellen med att försöka att förstå en dator utan att elektriciteten är på. Läs mer

Vi kan inte ge våra barn för mycket tid och kärlek. Men genom att alltid infria deras önskningar kan vi göra dem bortskämda. Barn som får allt de pekar på får en osund inställning, som kan sätta krokben för dem senare i livet. Det gör dem glada i stunden, men inte lyckliga i längden … Läs mer

Humor och skratt gör mycket för din hälsa. Att skratta gör dig avslappnad och harmonisk. Genom humor och skratt kan man också minska risken för bland annat högt blodtryck och hjärtsjukdomar. Utöver glädjen vi känner av att skratta så stärker skratt vårt immunförsvar och hjälper oss att återhämta oss från sjukdom.  Läs mer

Hjärtfokusering är en beprövad metod som är utvecklad av amerikanska läkare och forskare för att vända ett destruktivt och stressigt tillstånd till ett harmoniskt och livsfrämjande. När man lär sig att fokusera på hjärtat – och lyfta fram positivt laddade känslor – försvinner spänningar och disharmoni och man får större tillgång till sin intelligens och intuition. Ett flertal studier har visat på klara positiva fysiologiska effekter. Läs mer

Pengar är ett mått på lycka och många drömmer om att vinna på lotteri, nätpoker eller hästar. Men att ha mycket pengar kan vara en stressfaktor, för man måste investera sitt kapital och kan kanske inte röra sig fritt. Kanske föder det avundsjuka från omgivningen och skapar därmed isolering. Om vi har för många prylar och saker kring oss så tar de till slut så mycket av vår uppmärksamhet att de äger oss – i stället för tvärtom! Det är inte frihet. Läs mer

Ordet yoga sägs ofta betyda balans, men ordets rot “yuj” betyder ok eller förening på sanskrit. Man tar på sig oket och anstränger sig för att åstadkomma andlig insikt och balans mellan kropp och sinne.
Yoga är inte religiöst, utan ett system för fysisk, mental och andlig träning. Yogaövningar utförs långsamt och kontrollerat och ger smidighet och uthålliga muskler.
Olika yogaformer skiljer sig åt, men det finns en gemensam nämnare i en holistisk grundtanke om att skapa balans och välbefinnande. Andningen är nästan alltid central. Yogaguide – olika former av yoga

Kasam = känsla av sammanhang
Begreppet myntades av professor Antonovsky på 1970-talet.
Antonovsky menade att en individ aldrig är antingen helt frisk eller helt sjuk utan att vi hela tiden rör oss mellan de två polerna frisk och sjuk. Enligt Antonovsky är det graden KASAM som ligger till grund för var vi befinner oss mellan dessa poler.  Läs mer
Testa din kasam

Den engelske forskaren Richard Wiseman har under 10 års tid studerat människor med tur och människor med otur. Vad skiljer dem åt? Kan man lära sig få mer tur?  Läs mer

 

Nybildade känslominnen kan suddas ut ur människans hjärna. Det visar forskare från Uppsala universitet i en ny studie. Resultaten kan betyda ett genombrott för forskningen om minne och rädsla. I förlängningen kan de nya resultaten innebära förbättrade behandlingsmetoder för miljontals människor i världen som lider av ångestproblem som fobier, posttraumatisk stress och panikångest. Läs mer

Travelspec.se