Ålder och sjukdom gör att DNA-strängarna kortas ner och cellernas börjar åldras och dö allt snabbare. Sjukdomar som stroke, demens, cancer och diabetes kan då uppkomma. Ju kortare DNA-strängar desto äldre och tröttare är cellen och hela organismen. Livsstilsförändringar omfattande kost, fysisk aktivitet och stresshantering vänder den negativa trenden … Läs mer

 

Kvinnor ÄR bättre än män på att göra flera saker samtidigt!
En studie som utförts av forskare vid universitetet i Glasgow visar att teorin att kvinnor är bättre än män på så kallad multitasking, det vill säga att göra flera saker samtidigt, stämmer. Teorin testades både i ett laboratorium och ute i vardagen. Förutom att kvinnorna hade snabbare reaktionsförmåga än männen, hade de också bättre strategier när det gällde att planera och överblicka en situation. Läs mer

 

Sömn är ett av människans grundläggande behov. Många har erfarenhet av hur dålig sömn påverkar ens hälsa negativt. Man blir mer infektionskänslig, humöret påverkas och flera kroppsfunktioner som exempelvis magen fungerar sämre.
Bra sömn hjälper kroppen att återhämta sig och höjer immunförsvaret.

Stress påverkar sömnen, och om man inte sover bra blir man lättare stressad.
Kan vi förbättra sömnen så har vi redan börjat att bryta en ond cirkel. Tips för bättre sömn

Amerikaner – liksom svenskar – har under de fyrtio senaste åren blivit allt fetare, mer sjukliga och mer benägna att utveckla sjukdomar som diabetes. Hjärtläkaren William Davis har behandlat mer än 2000 patienter i riskzonen med kostråd som utesluter vete. Hans slutsats är att det inte är fettet, inte sockret och inte vår stillasittande livsstil som är huvudorsaken till västvärldens fetmaepidemier – det är vetet! Läs mer

Att socker inte är nyttigt är ett självklart faktum för de flesta av oss. Men är det rentav farligt – och hur farligt är det?
Faktiskt farligare än du tror! Läs mer

Det finns ett samband mellan hög kaffekonsumtion och allmän dödlighet visar ett resultat i en ny studie som gjorts vid Mayo Clinic i Rochester, USA.

De som drack mer än 28 koppar i veckan, 4 per dag, löpte större risk att dö än de som drack mindre. Unga personer i studien som drack mer än 28 koppar i veckan löpte 21 procent större risk att dö jämfört med unga som inte drack kaffe.

Men i studien framkommer också att kaffe är en mycket bra antioxidant-källa som också kan verka anti-inflammatoriskt.
Dock kan drycken också  öka adrenalin- och insulinnivåer i kroppen, samt öka blodtrycket, vilket kan göra att den samlade effekten av drycken är negativ.
Även en genetisk känslighet för koffein kan ligga bakom den ökade dödligheten.

Slutsatsen i studien är att unga personer bör föreslås att minska sitt koffeinintag, genom kaffedrickande. Man bör inte överstiga fyra koppar per dag.

Resultaten i studien grundar sig på uppgifter från en livsstilsundersökning, där kaffeintag var en av punkterna.

Vi föds med viss känslighet för koffein. Hur känsliga vi är för koffein tycks vara genetiskt betingat. Forskare har identifierat en ”koffein-gen” som finns i två olika varianter – en som gör att koffein bryts ner långsamt i kroppen och en som gör att det bryts ner relativt snabbt.

En studie från University of Toronto med visade att de som hade en långsam nedbrytning – ungefär hälften av individerna – löpte 36 procent högre risk att drabbas av hjärtinfarkt om de drack mer än två koppar kaffe om dagen.
För dem som bröt ner koffeinet snabbt i kroppen, minskade i stället risken att drabbas av hjärtinfarkt med 22 procent om de drack minst två koppar kaffe per dag.

 

Den gamla världsbilden gav oss en fetmaepidemi, sjuka bantningsmetoder och fördomar. Den nya ger viktnedgång utan hunger, riktig mat och ökad förståelse. Det är dags att byta synsätt.

I den nya världsbilden vänds allt upp och ner: Du går inte upp i vikt för att du äter för många kalorier. Sambandet finns där, men orsaken är den motsatta: Du äter för många kalorier för att du går upp i vikt!! Läs mer

KOKOSOLJA – RENA MIRAKELMEDICINEN!

 

Har du lagt märke till att när exakt samma situation uppstår för olika personer, så har  de oftast helt olika åsikter om den? Några ser dömande på situationen, vilket alltid känns tungt. Andra är tillåtande och accepterande, vilket alltid ger en känsla av lätthet. Det är helt enkelt något de väljer. Om du vill ha ett liv i lätthet är attityden “bara en intressant åsikt” till hjälp. Det innebär helt enkelt att du tillåter och betraktar alla åsikter, vare sig de är dina egna eller andras, att vara just bara intressanta åsikter. Läs mer

Bara ett par minuters långa, djupa andetag hjälper kroppen att slappna av och sänker blodtrycket. Forskning pekar på att stresshormonet kortisol sjunker redan efter fem dagars regelbunden andningsträning.

Andningen är den enda inre funktionen som vi kan styra över med sinnet, och eftersom den påverkar en massa andra processer i kroppen, har vi möjligheten att själva skapa inre  lugn och påverka hela vår hälsa genom att medvetet andas lugnare och djupare. Hur vi andas påverkar hur vi känner oss – ja, hur vi upplever allting! Läs mer

När vi älskar det vi gör, lägger vi all vår entusiasm i våra projekt och det är inte alls lika svårt för oss att lägga ner energi och engagemang. Det är därför som “egentid” är en av de främsta nycklarna för att finna tillfredsställelse i livet. Att faktiskt bjuda in de här speciella ögonblicken i våra liv är ett viktigt steg framåt, och det är verkligen en stor prestation. Läs mer

Travelspec.se