Låt oss säga att du får en röd krita när vi föds. Den symboliserar din kreativitet. Du kan uttrycka dig, skriva, rita, dela med dig av idéer. Du kan rita på papper, väggar, tavlor. Du tar den röda kritan och använder den som ett sätt  att förändra.

Vissa personer lägger ifrån sig kritan efter ett tag. Efter att tillräckligt många personer har talat om för dig att du ska hålla dig innanför pappret, innanför linjerna, att du ritar fult, att det är dags att växa upp, att det är dags att sluta leka  så kommer du till en punkt där det är lättare att göra som de säger än att kämpa emot.

Andra håller kritan i ett hårt grepp och vägrar släppa. Genom 12 år av skolgång. Genom Arbetsförmedlingen. Genom strukturer, regler, begränsningar, chefer, föräldrar och syo-konsulenter. De kommer ut söndertuggade, blodiga och med trasiga kläder på andra  sidan. Kritan fortfarande i ett hårt grepp.

Har man tappat kritan är det aldrig försent att plocka upp kritan igen. Jag har fått de mest stelbenta typerna att kavla upp ärmarna, ta ett stadigt grepp om kritan och återgå till sin kreativitet. Det handlar om att trycka på rätt knappar. Det handlar  om att skapa förutsättningar för att vara kreativ.  Läs mer

Lider du av uppskjutarsjukan? Du är inte ensam, men du är väl medveten om att du är en självsabotör!? Människan söker det som är glädjefullt och det finns så mycket glädje runt omkring oss, som lockar. Idag mer än någonsin. Smartphone, Tv, Youtube, Facebook mm, och det är så otroligt enkelt att försjunka i allt det roliga.

Vi människor föredrar kortsiktig njutning som ger omedelbar tillfredsställelse. Men förhalningssjukan beror också på att vi tenderar att uppfatta det som händer i nuet som viktigare än det som komma skall. Det är vanligare att vi skjuter upp långsiktiga projekt, där belöningen ligger långt fram i tiden. Ju fler beslut en sak kräver desto troligare är att det blir uppskjutet. Läs mer

Under historiens gång har livsenergin eller livskraften ansetts vara den faktor som ger läkning. Den har fått flera olika namn som prana, qi, vital energi, illiaster, biofält, orgon, mänskligt eller universellt energifält (UEF). Många traditionella läketraditioner är helt inriktade på att stärka livsenergin på olika sätt med örter, akupunktur, kost, qigong, trumdans och liknande.
Den västerländska medicinen har dock helt missat livsenergin. Man skaffade sig en bild av hur människokroppen är uppbyggd och fungerar genom dissektion av döda kroppar, och där finns inget energiflöde. Det är ungefär som att försöka förstå en dator utan att elektriciteten är på.
Därför måste energibegreppet integreras med medicinen – resultatet kallas energimedicin.
Energi är egentligen lika med information. Alltså är människokroppen uppbyggd av information som finns i form av strukturerad energi (läs meningen två gånger!). Som nämnts tidigare är vi ett informationssamhälle som fungerar enligt kaosprincipens grunder. Vi behöver en viss energinivå för att kaossystemet ska fungera, och när vi stärker livsenergin förbättras hälsan och självläkningen.
Energimedicinen är det nya område som utgår ifrån energikroppen vid behandlingar. Energikroppen är skild från den biokemiska kroppen men står i relation till den. Genom att påverka energikroppen på olika sätt underlättas helandet av den fysiska kroppen.
Energikroppen är osynlig och sträcker sig utanför den fysiska kroppens gräns. Den utgör vårt kraftfält och bildar ett skyddande lager (en energibarriär) som hjälper oss att hålla ovälkommen energi borta. Det är egentligen det första försvaret mot intrång utifrån, och om du har en stark, fungerande energikropp ökar förutsättningarna att du håller dig frisk och läker fortare.
Nyfiken på behandlingar?

Att vara lycklig är kanske det som betyder allra mest för din hälsa. Det är minst lika viktigt som att äta nyttigt och motionera. Vi lever i en tid av stress och oväntade saker inträffar emellanåt, men här får du 20 tips på saker du kan göra för att komma i harmoni igen och känna dig lycklig. Läs mer

Förståndet loggar ur, tvångsmässigt tänker man endast på den man är kär i, omdöme och kritiskt tänkande är som bortblåst. Allt detta kan man säga är ett kvitto på att man är kär.  Men kan man träna hjärnan till att hålla kärleken vid liv? Åke Pålshammar, Hjärnfondens ambassadör och neuropsykolog förklarar. Läs mer

Sanna Anandala och Susanne Billander bjuder in till webinar!

Många har stress i vardagen och vet att det sliter på kropp. sinne och relationer.

Vad är det då som gör att det är lätt att fortsätta i det vana mönstret fast vi innerst inne vet att det leder till ohälsa? Andra har återkommande smärta och diffusa symtom som ger oro och obehag i vardagen. Konstant oro tar mycket energi, och det finns bra sätt att hantera och bryta det.

Sanna Anandala och Susanne Billander diskuterar dessa och delar kunskap och erfarenheter via ett webinar. Det betyder att du kan deltaga och lyssna var ifrån du önskar.

Vill du delta i webinaret – anmäl dig här!

De flesta av oss blir mindre nyfikna med åren, men nyfikna människor är lyckligare och lever längre, säger forskningen.
Nyfikenhet tycks vara en positiv egenskap och människor som är öppna för ny information löper också mindre risk att drabbas av demens. Nyfikenhet är också en viktig byggsten i mänskliga relationer. Läs mer

Allting, inklusive Du själv, består i grunden av energier. Det kan för många vara lite svårt att förstå . Det beror oftast på att vi är så vana att tolka vibration genom våra fysiska sinnen att vi inte ens är medvetna om att vi gör det. Men vad vi ser med våra ögon är egentligen en tolkning av vibration. Det vi hör med våra öron är en tolkning av vibration. Det vi känner lukten och smaken av är en tolkning av vibration. Det vi känner med fingertopparna är en tolkning av vibration.

Eftersom vi består av energier så vibrerar vi på olika nivåer. Våra tankar och sinnesstämningar är också energier. Dessa energier har sedan en förmåga att expandera ju mer vi fokuserar på dessa. En annan förmåga är att dessa energier attraherar andra saker, människor, händelser med samma frekvens. Detta sker inte ibland – det sker ALLTID. What you give is what you get och What goes around comes around.
Läs mer

 

Godhet är i vårt moderna samhälle ett nästan provocerande otrendigt begrepp.
Godhet har under lång tid nedgraderats på ett dumt sätt. Men kanske är pendeln nu på väg åt andra hållet. Vi har haft en lång period med väldigt mycket fokusering på individen och egenintresset, och det är dags för förändring …

Det finns redan studier som visar att tillit och medkänsla mellan människor ökar produktiviteten, lojaliteten och kreativiteten samt minskar sjukskrivning. Hur kan man göra för att skapa ett socialt mer hållbart samhälle?

Medkänsla, empati och tillit är också vetenskapliga forskningsämnen. 2013 har startats ett nytt forskningscentrum vid Karolinska institutet, som vill öka kunskapen om hur vi utvecklar våra goda egenskaper. Stefan Einhorn, ordförande i styrgruppen för centret och också en av initiativtagarna, berättar att begreppet social hållbarhet är brett. Den som vill forska kan ägna sig åt allt från Dag Hammarskjölds idéer om ledarskap och vad som behövs för att skapa välmående organisationer till människans universella mimik – som hur olika ansiktsuttryck påverkar sinnesstämningar.

Ett av de områden som man vill titta närmare på är det goda ledarskapet – hur man i chefsposition bevarar sin mänsklighet, fast man måste fatta svåra beslut.
Dalai Lama har sagt ”If  you want others to be happy, practise compassion. If you want to be happy, practise compassion”.  Om du visar medkänsla blir du lycklig själv, och det är verkligen så. Forskning visar att om man är mer medkännande så lever man längre och har kanske till och med på sikt mer framgång.  Läs mer

Säkert finns det något du innerst inne skulle vilja göra men inte gör för att rädslan stoppar dig. Det  kan vara att starta ett företag men det kan lika gärna handla om att kliva fram från skuggorna och ta tag i ett problemområde i livet.

Om du tror att du kan sitta där och mysa med din rädsla och hålla dig till den så är rådet: TÄNK OM! Läs mer

Travelspec.se