Språket räcker för att man skall skaffa sig en uppfattning om en annan människa. Man bildar sig en uppfattning om en annan person utifrån rösten, tonfallet eller brytningen. Studier visar att vi är väldigt snabba på att känslomässigt och undermedvetet värdera och sortera in folk i fack. Det är viktigt att vi hela tiden är medvetna om detta. Någon som vid första intrycket inger en bra känsla kan visa sig vara en skitstövel och vice versa. Läs mer

Istället för att slösa bort tid på irritation över hur mycket vi måste planera för framtiden, kan vi stanna upp och påminna oss om att vara här nu, och för att kunna vara här nu måste vi bli vän med nuet. Istället för att se det som ett hinder, som måste forceras på väg någon annanstans, se det som din lagkamrat – som den enda plats där du någonsin varit, eller någonsin kommer att vara – och gör en kort meditation som påminner dig om vad livet egentligen är till för.  Läs mer

Vi lever i en tid fylld av krav och vår hälsa beror i hög grad på hur vi klarar att lösgöra våra kroppar och själar från den konstanta stressen. Genom medveten andning kan vi koncentrera oss och fokusera vår uppmärksamhet inåt. Det hjälper oss i sin tur att dra ner på takten, minska pressen och lugna vår oro, våra negativa föreställningar och sinnesrörelser.

Kontrollerad djupandning hjälper kroppen att förvandla luften vi andas till energi. Strömmen av energigivande luft, som uppstår när du djupandas på rätt sätt, ger en inre energi som strålar genom hela kroppen och förs till de delar där energin bäst behövs.
Läs mer

I intutionsåldern kommer vårt sätt att lära att genomgå stora förändringar. Att leta information och fakta kommer vi att överlämna åt våra datorer – något som vi redan nu gör i allt större utsträckning. Att komma ihåg fakta kommer inte att vara lika viktigt som tidigare. Kreativt arbete, intuition och mod att stå upp för sina övertygelser kommer att värderas högre än idag. Läs mer

Intuitionen är en känsla som uppstår plötsligt, från ingenstans, men som upplevs som väldigt övertygande Du vet inte hur och varför, du vet bara att det förhåller sig på ett visst sätt. Med intuitionens hjälp kan du få vägledning i livet, bara du vet vad du vill.
Läs mer

 

I vårt moderna  finns en ständig stress och ingens tid tycks räcka till. Jakten på tid föddes med industrialismen, när allt skulle rationaliseras och bli effektivt. När det gäller teknik fungerar detta synsätt bra, men när det gäller människan är det betydligt svårare. Har vi tid att leva? Läs mer

Nya studier om chokladens nytta presenterades vid en hjärtläkarkongress i Paris  den 29 augusti. Forskare vid universitetet i Cambridge visar genom sju olika studier med över 100 000 deltagare, både friska och hjärtsjuka, att de som åt mest choklad hade 37 % lägre risk att drabbas av hjärt- kärlsjukdom jämfört med de som åt minst. Risken att drabbas av stroke var 29 % lägre.
Läs mer

Energi försvinner inte. Den kan koncentreras, expandera, omformas, absorberas eller reflekteras. Men energins grundessens finns alltid kvar i någon form. Energi kan ta sig in i en form, genom och ut ur en form. Den energi som vi alla omges av och har inom oss har alltid funnits. Den kommer alltid att finnas och kommer aldrig att försvinna. Den befinner sig i alla mellanrum, alla utrymmen som vi uppfattar som tomma. Energi är rörelse, utan rörelse ingen energi. Vi lever i ett kosmos av rörelser eller i en “geléformad ocean” av ständigt vibrerande frekvenser om du så vill.  Läs mer

Ytterst få tar beslutet att använda sina Mentala Superkrafter. De vet att det är bra, de vet att de skulle må mycket bättre och ändå gör de det inte; varför är det så? Jo, det är lättare att tänka som vi alltid har gjort, inte ifrågasätta vår världsbild, inte utmana vår tro på vad som är möjligt, inte konfrontera människorna omkring oss med nya idéer som bryter mot normen. Det är lättare men inte ett särskilt tillfredsställande. Läs mer

Vänlighet får oss att må bättre känslomässigt. Det förbättrar också våra relationer, för människor närmare varandra samt är bra för det fysiska hjärtat. Vänlighet producerar hjärnans naturliga version av morfin och heroin i den främre delen av hjärnan, precis ovanför ögonen, som är det hormonet som ger oss en varm och behaglig känsla. Läs mer

Travelspec.se