från I FORM

Res dig från soffan när det är reklam på tv, gå över till kollegan istället för att skicka ett mejl, eller hämta kaffe i en automat som står lite längre bort. Dessa små, aktiva mikropauser är allt allt som krävs för att du ska stärka ditt cancerskydd markant.     

Om du ser till att komma upp från soffan varje gång det är reklam på tv, eller lätta rumpan från kontorsstolen bara 1-2 minuter i timmen kan du sänka din risk att utveckla bröstcancer och en rad andra cancersjukdomar markant. Det är en av slutsatserna som drogs på en stor en konferens för cancerforskare i början av november i Washington DC, USA. Arrangör var välrenommerade American Institute for Cancer Research.

Forskningsresultat visade tidigare i år att 30 minuters träning varje dag inte riktigt räcker till för att hålla cancer och andra livsstilssjukdomar på avstånd. En halvtimme med ökad puls är helt enkelt inte tillräckligt för att uppväga de skadeverkningar som det innebär att vara stillasittande resterande 97 procent av dagens vakna timmar.

Små mikropauser gör stor skillnad

Ny forskning visar nu att mikropauser kan ta udden av skadeverkningarna som de många stillasittande timmarna orsakar. Effekten kan mätas tydligt även om det handlar om mycket små pauser, då man till exempel går och hämtar ett glas vatten eller småpratar med en kollega.

Tänk i två steg
Nu ska vi tänka i två steg: Dels ska vi avsätta tid att motionera de rekommenderade 30 minutrarna om dagen, dels ska vi bryta de stunder som vi sitter ner länge med små “aktiva pauser”.

 

Från den stunden då du föddes känner du alltid någonting. Du kan stoppa dina medvetna tankar när du sover, men du kan aldrig sluta känna, för att känna är att vara levande. Du är en kännande varelse till din natur, och det är därför ingen slump att varje del av din mänskliga kropp är skapad så att du kan känna livet. Hur du känner i varje ögonblick är viktigare än någonting annat, för dina känslor i nuet skapar ditt liv!

Allting i livet handlar om vad du känner. Alla beslut du fattar i livet grundar sig på vad du känner. Den allra främsta drivkraften i ditt liv är dina känslor! Det du vill ha i livet är sådant som ger dig positiva känslor. Det du inte vill ha är sådant som väcker negativa känslor.

Positiva känslor kommer från kärlek – kraften som leder dig till allt det goda i livet. Dina positiva känslor talar om för dig att när du mår bra kommer livet också att bli bra. – Men du måste sända ut positiva känslor först! Du måste vara lycklig först! Du måste ge lycka för att kunna ta emot lycka! Allt du vill ta emot i livet, det måste du först ge! Du styr över dina känslor och din kärlek, och kärlekskraften ger dig tillbaka precis det du ger ut.

Känslornas kraft

 

Kropp, själ och sinne är ett och samma, och det är det som ordet yoga, ”förening” syftar på. Det faktum att många kallar sitt psyke för själ och pratar om trasiga själar visar att det är svårt att se skillnaden mellan själ och sinne. Själen är källan till allt, men det är i sinnet tankarna och känslorna finns. Läs mer

Om dina tankar uppslukas av för många detaljer kommer småsakerna att distrahera dig och dra ner din energi. Du kan inte vara fokuserad på positiva känslor om du slår knut på dig över småsaker som inte spelar någon roll. Spelar det verkligen någon roll om du hinner till kemtvätten för att lämna in kläder innan de stänger? Spelar det verkligen någon roll för ditt liv om ditt idrottslag inte vinner den här veckan? Det kommer alltid en ny vecka. Vad spelar det för roll om du missar bussen? Vad spelar det för roll om apelsinerna är slut i affären? Vad spelar det för roll om du måste stå i kö i några minuter? På det hela taget, vad spelar de här småsakerna för roll?

Småsaker distraherar dig och kan sabotera ditt liv. Om du lägger för stor vikt vid onödiga detaljer, kommer du inte att må bra. Ingen av de här sakerna spelar någon roll för ditt liv! Inte en enda av dem! Förenkla ditt liv. Gör det för att skydda dina positiva känslor. När du släpper de små detaljerna skapar du utrymme för allt det som du vill ska strömma in i ditt liv.

Ur boken Kraften av Rhonda Byrne

Susanne Billander  brinner för att sprida kunskapen om den naturliga förklaringen till cancer och andra sjukdomar runt om i världen. Metamedicinen bygger bron mellan vetenskapen och den andliga världen och stärker missionen som vetenskapsmän hade innan 1600-talet:
Att förstå den naturliga ordningen för att kunna leva i harmoni med den.
När sanningen om naturlagarna sjunker in i människor, byts rädslan för sjukdomar mot förståelse. Det är första och viktiga steget i att återskapa hälsa.

Susannes övertygelse att alla sjukdomar är möjliga att läka är grundad på vetenskap och människor i världen som visat att det är möjligt. Kroppens alla celler är till 99% utbytta under ett år och “mirakelmannen”…. visade att t o m det är möjligt att läka en kropp, som blev totalförlamad efter en flygcrash. Från att bara kunnat blinka så lever han med en helt funktionell kropp idag.
Det bästa är att det finns strategier för HUR det är möjligt! Susanne har även utbildning i hur människor fungerar och hur man kan frigöra negativa känslor och begränsande valda sanningar från det förflutna och hjälpa personen att komma i kontakt med koden för perfekt hälsa igen. Besök hennes hemsida:

Du har sinnen för syn, hörsel, lukt och beröring, så att du kan känna allting i livet. De är kännande sinnen, eftersom de gör det möjligt för dig att känna det du ser, känna det du hör, känna det du smakar och känna det du luktar på och rör vid. Hela din kropp är täckt med ett tunt lager hud, som är ett känselorgan, så att du kan känna allt. Hur du känner dig i varje ögonblick är viktigare ä någonting annat, för dina känslor i nuet skapar ditt liv. Läs mer

Medan vetenskapen utmärker sig genom att bygga på fakta och bevis, kan det ibland vara svårare att skilja mellan övertygelse och tro. I själva verket använder människor ofta dessa två ord som synomymer. Övertygelse bygger också på bevis, och även om tro kan ha en bevisgrund är nyckeln att den inte behöver ha det – för den som tror är bevisen överflödiga. Läs mer

Det finns en kärleksfull energi i universum som tillåter skapelsen av alla varelser. Det är ett icke-varande utan form eller gränser, och det gör ingenting, samtidigt som det inte lämnar någonting ogjort! Gör ditt förhållande till den här energin till din främsta relation, viktigare än alla andra i ditt liv, och vänd dig alltid till den före någon annan.
Läs mer

 

Bekräftat igen:
En ny svensk studie av 33 000 medelålders och äldre kvinnor bekräftar ännu en gång chokladens nytta. Kvinnorna följdes under tio år och när forskarna granskade vilka som insjuknat, fann man att stroke var vanligare bland kvinnorna som sällan eller aldrig åt choklad jämfört med kvinnorna som brukade göra det flera gånger i veckan. Ju högre “dos” choklad, desto lägre verkade risken för stroke vara.

Choklad innehåller mycket av en sorts antioxidanter som kallas flavonider, vilka kan minska risken för att blodkärlen skadas av s k syreradikaler. Det finns också studer som visar att choklad kan sänka blodtrycket och förbättra spänsten i blodkärlen.
För att få i sig mycket favonider från kakao är mörk choklad att föredra. Mörk choklad innehåller också mindre socker och fett än ljus choklad.
Läs mer om chokladens nytta och tidigare forskning

 

Det är svårt är helt klart en av de vanligaste ursäkterna. Den här memen håller oss borta från vår högsta vision – men är den ens sann? Kan du vara hundraprocentigt säker på att det du vill göra skulle visa sig bli en utmaning? Är det tänkbart att det du vill åstadkomma inte alls är svårt utan skulle gå att göra med minsta möjliga ansträngning? Det kanske inte känns särskilt troligt, men du måste ändå medge att möjligheten finns att de skulle kunna vara lätt istället för svårt. Läs mer

Travelspec.se