Stärk din självbild!

Självkraft eller självmakt är ett nyckelord för vår tid. Att ha god självkraft betyder att man äger sin kraft och har makten i sitt liv! Makt är ett positivt ord som inte längre har den gamla, feodala betydelsen av tvång, våld och översitteri. Makt på 2000-talet betyder delaktighet, inflytande, induviduellt växande och att nå ut (via internet, bloggar, virtuella nätverk, media etc).  Läs mer

Previous post:

Next post:

Travelspec.se