Nu är det bevisat!

Kvinnor ÄR bättre än män på att göra flera saker samtidigt!
En studie som utförts av forskare vid universitetet i Glasgow visar att teorin att kvinnor är bättre än män på så kallad multitasking, det vill säga att göra flera saker samtidigt, stämmer. Teorin testades både i ett laboratorium och ute i vardagen. Förutom att kvinnorna hade snabbare reaktionsförmåga än männen, hade de också bättre strategier när det gällde att planera och överblicka en situation. Läs mer

 

Previous post:

Next post:

Travelspec.se