Metamedicin – vad är det?

Susanne Billander  brinner för att sprida kunskapen om den naturliga förklaringen till cancer och andra sjukdomar runt om i världen. Metamedicinen bygger bron mellan vetenskapen och den andliga världen och stärker missionen som vetenskapsmän hade innan 1600-talet:
Att förstå den naturliga ordningen för att kunna leva i harmoni med den.
När sanningen om naturlagarna sjunker in i människor, byts rädslan för sjukdomar mot förståelse. Det är första och viktiga steget i att återskapa hälsa.

Susannes övertygelse att alla sjukdomar är möjliga att läka är grundad på vetenskap och människor i världen som visat att det är möjligt. Kroppens alla celler är till 99% utbytta under ett år och “mirakelmannen”…. visade att t o m det är möjligt att läka en kropp, som blev totalförlamad efter en flygcrash. Från att bara kunnat blinka så lever han med en helt funktionell kropp idag.
Det bästa är att det finns strategier för HUR det är möjligt! Susanne har även utbildning i hur människor fungerar och hur man kan frigöra negativa känslor och begränsande valda sanningar från det förflutna och hjälpa personen att komma i kontakt med koden för perfekt hälsa igen. Besök hennes hemsida:

Previous post:

Next post:

Travelspec.se