Mer om energimedicin

Under historiens gång har livsenergin eller livskraften ansetts vara den faktor som ger läkning. Den har fått flera olika namn som prana, qi, vital energi, illiaster, biofält, orgon, mänskligt eller universellt energifält (UEF). Många traditionella läketraditioner är helt inriktade på att stärka livsenergin på olika sätt med örter, akupunktur, kost, qigong, trumdans och liknande.
Den västerländska medicinen har dock helt missat livsenergin. Man skaffade sig en bild av hur människokroppen är uppbyggd och fungerar genom dissektion av döda kroppar, och där finns inget energiflöde. Det är ungefär som att försöka förstå en dator utan att elektriciteten är på.
Därför måste energibegreppet integreras med medicinen – resultatet kallas energimedicin.
Energi är egentligen lika med information. Alltså är människokroppen uppbyggd av information som finns i form av strukturerad energi (läs meningen två gånger!). Som nämnts tidigare är vi ett informationssamhälle som fungerar enligt kaosprincipens grunder. Vi behöver en viss energinivå för att kaossystemet ska fungera, och när vi stärker livsenergin förbättras hälsan och självläkningen.
Energimedicinen är det nya område som utgår ifrån energikroppen vid behandlingar. Energikroppen är skild från den biokemiska kroppen men står i relation till den. Genom att påverka energikroppen på olika sätt underlättas helandet av den fysiska kroppen.
Energikroppen är osynlig och sträcker sig utanför den fysiska kroppens gräns. Den utgör vårt kraftfält och bildar ett skyddande lager (en energibarriär) som hjälper oss att hålla ovälkommen energi borta. Det är egentligen det första försvaret mot intrång utifrån, och om du har en stark, fungerande energikropp ökar förutsättningarna att du håller dig frisk och läker fortare.
Nyfiken på behandlingar?

Previous post:

Next post:

Travelspec.se