Lev din passion

När du är passionerad inför något och berättar för andra om det, kan de känna det genom din entusiasm och din utstrålning. Alla kan uppfatta och känna det. Effekten kan vara häpnadsväckande. Passionen hjälper dig att skapa framgång och uppnå självförverkligande. När du talar med verklig passion märks det på din röst, dina gester och den glädje som du talar med. Det känns äkta, och människor uppfattar det instinktivt. Någon lär ha sagt: För att bli framgångsrik måste du ha 90 procent energi och 10 procent talang… Läs mer

Previous post:

Next post:

Travelspec.se