Intuitionsåldern – vad är det?

I de flesta böcker som berör vår andliga utveckling talar man om att vi kommer att stiga in i en ny tidsålder där vi blir mer känsliga och får större förståelse för det vi nu inte kan se och ta på. Penney Peirce kallar detta för intuitionsåldern, där hon menar att det handlar om att lära sig hantera och förstå energi och hur vi därigenom kan utveckla vår känslighet.

Penney Pierce’s blog


Travelspec.se