Intuitionsåldern – den nya tiden

I intutionsåldern kommer vårt sätt att lära att genomgå stora förändringar. Att leta information och fakta kommer vi att överlämna åt våra datorer – något som vi redan nu gör i allt större utsträckning. Att komma ihåg fakta kommer inte att vara lika viktigt som tidigare. Kreativt arbete, intuition och mod att stå upp för sina övertygelser kommer att värderas högre än idag. Läs mer

Previous post:

Next post:

Travelspec.se