Intuitionen – världens mest avancerade GPS

 Att ha intuition eller magkänsla innebär att intuitivt direkt känna vad vi ska göra i en viss situation – eller, oftare, vad vi inte ska göra – och detta innan vi har hunnit tänka efter.
Enligt lexikon är intuition en direkt förnimmelse av sanning eller faktum, oberoende av förnuftsresonemang.
Förnimmelser är alltid kopplade till erfarenheter – vilket i sin tur innebär att ju längre vi lever och ju mer vi är med om desto starkare blir vår intuitiva förmåga!
Bearbetningen av sinnesinformation sker implicit (omedvetet) och framstår sedan för oss som just direkt förnimmelse – det vi kallar intuition.  Läs mer

Previous post:

Next post:

Travelspec.se