Instängda känslor

Vid vissa tillfällen i våra liv kan vi finna oss själva blockerade på en känslomässig nivå och osäkra på hur vi ska uttrycka vad vi känner. Vi kanske inte ens kan identifiera vårt humör, utan snarare ser det som en fantom vars siluett vi inte kan skönja.
Faktum är att instängda känslor drabbar oss vid olika tillfällen i våra liv av olika anledningar. Som om de låsts in i en bur och motsätter sig att fly samtidigt som de skapar en oro inom oss, vilken influerar både våra kroppar såväl som våra relationer med andra.  Läs mer

Previous post:

Next post:

Travelspec.se