Metamedicin

Metamedicin – en ny holistisk vetenskap

Om du läst böcker av författare som Deepak Chopra. Louise Hay och andra holistiska företrädare är du redan medveten om kopplingen mellan kropp – själ och konflikter i känslolivet – sjukdomar. Den senaste holistiska forskningen, kallad META-medicin, visar att det finns ett ännu större samband mellan kropp och själ än man tidigare känt till.

Enligt metamedicinen finns en koppling mellan kropp-sinne-hjärna-omgivning. Varje del av vår hjärna relaterar till ett specifikt organ och en specifik konflikt eller trauma. Alla hälsoproblem är intelligenta och biologiskt meningsfulla reaktioner, som sätts igång av en konfliktchock, en traumatisk situation och varje organ är alltså direkt relaterat till ett specifikt konfliktinnehåll, t ex bröst = separation, bröstkörteln = oro, bråk, konflikt, hud  = förlust av kontakt, lungor = rädsla för döden, lever = existens, skelett= självnedvärdering etc.

Förklaring till begreppet Metamedicin

ur boken ”Metamedicin” av Susanne Billander

 Förklaringen kan delas upp  i tre ord: Meta, Holistisk, Biologisk

 Meta

Ordet kommer från grekiskan och betyder ”över” eller ”bortom”., En metaposition är en position utanför en situation, där man kan reflektera över den och få perspektiv. Det är vad konstnären gör när han suttit med en detalj och sedan tar några steg ifrån sitt konstverk för att betrakta det på avstånd. Då ser han också hur detaljen passar in  i hela bilden, eller i ett större sammanhang. Metamedicin är inte en ny terapi eller metod att behandla utifrån, utan en modell som biologiskt och vetenskapligt förklarar sjukdomsprocessen.

Holistisk

Metamedicinen omfattar inte enbart den fysiska kroppen utan även sinne och själ. Inte bara det som inträffar i våra liv utan även våra tankar och värderingar om det som inträffar, om vi upplever det som bra eller dåligt.

Metamedicinen integrerar alla områden: traditionell-, komplementär- och alternativmedicin.

Det är en plattform för samarbete mellan de olika behandlingsområdena. Alla terapier har gåvor för olika delar i sjukdomsprocessen. Grundtanken är att förstå den biologiska processen och välja terapier och behandlingar som stödjer det naturliga läkandet.

 

Biologisk

Metamedicin baseras på naturlagar. Det är viktigt att man förstår skillnaden mellan en teori och princip. Här följer en jämförelse:

Teori, hypotes, antagande                Naturlagar

Jämförande studier                               Blir alltid samma resultat

Sker kanske i 80 % av fallen                  Sker alltid i 100 % av fallen

Gäller ej universellt                               Gäller universellt

Antaganden                                         Inga behov av hypoteser

Exempel:                                             Exempel:
Virus smittar                                        Äpplet faller ner och inte upp
Gener styr och påverkar vår hälsa           Månens cykel, ebb och flod

Ladda ner Susanne Billanders gratisbok och läs mer

 

 

Travelspec.se