Kristaller

Det har tagit oss 4000 år att vetenskapligt bevisa det som forntidens vishet lär oss:
Att det finns en kraft i naturen, osynlig och omöjlig att uppfatta för de flesta av dagens människor, som spelar en viktig roll för hälsa och helande. Denna kraft har fått många namn: Universell livskraft, “chi”, rent Medvetande, prana, det Universella fältet. Oavsett vad du väljer att kalla den, så strömmar denna oförklarliga livskälla genom alla ting och producerar då ett yttre energifält som brukar kallas auran. Denna avbildas ofta som en strålglans runt heliga människors kroppar i religiösa målningar från många sekel och från alla världsdelar. Möjligen blir du förvånad över att få veta att du också har en aura. Och att detta är det som gör att du kan ha en ömsesidig inverkan på alla ting på en icke-fysisk nivå.

Vi vet nu att det som understödjer biokemin är elektromagnetismen, ett slags energi. Det har krävts kvantfysik för att kunna visa att det vi uppfattar som solid materia i själva verket är 99,9999 % tomrum fyllt av energi. När man förstår att all materia är energi, är det lättare att förstå hur man kan samverka med kristaller.

Nästa aspekt av kristallhealing som måste anammas är det faktum att allt i universum vibrerar, om än med olika frekvenser. Vi har alla personlig erfarenhet av detta. Vi känner “vibbar” från somliga människor, och säger att de vi inte kommer överens med inte är “på samma våglängd”.

Många läkare som intresserar sig för det spirande området kropp-och-själ-medicin accepterar att tankar och känslor – mental energi av olika slag – spelar en väsentlig roll för vårt välbefinnande. Vi kan påverka vår fysiska kropps tillstånd både positivt och negativt genom det som pågår i vårt sinne. Din tankeenergi kan aktivera kristaller. Din egen viljestyrka bidrar till att styra, fokusera och förstärka den Universella livskraftens helande förmåga att stabilisera energierna i din kropp. Det naturliga för oss är att röra oss mot ett jämviktstillstånd. När vår energi väl är i balans upplever vi optimal hälsa.

I århundraden har människan vördat kristaller, inte bara för deras skönhet och ekonomiska värde, utan också som ett redskap för healing. Gradvis upptäcker vi hur urgammal kunskap, som en gång betraktades som fantasifull myt, bygger på mer än ett korn av sanning. En del vetenskapsmän antar nu att oorganiska, självkopierande kristaller av lera var det mönster som låg till grund för komplexa organiska molekyler som RNA och DNA. Det vi har gjort under trehundra års mekanistisk vetenskap är att godtyckligt bortse från allt som inte passar in i en modell som endast delvis förklarar människans existens. Lyckligtvis börjar nu sådant som en gång ansågs “esoteriskt” – det vill säga hemligt eller mystiskt – gradvis få acceptans hos en ny generation vetenskapsmän, som inser att människans erfarenheter inte kan förklaras av vetenskapliga bevis allena.

ur Healing med kristaller av Liz Simpson

 

  Tips på healingkristaller

Travelspec.se