Vibrationsmedicin

Termen vibrationsmedicin, eller energimedicin, som den också kallas, utgår från det faktum att vi människor består av olika former av energi. Under flera hundra år har synen på människan som ett flerdimensionellt energisystem stått i konflikt med den rådande uppfattningen att sinnet och kroppen är separata enheter: laga kroppen och lämna tankar och känslor utanför. Separation av det här slaget skapar konflikter och konflikter skapar disharmoni  som går tvärt emot naturens fundamentala holistiska princip. Konflikten leder till en energistockning någonstans i din fysiska kropp. När kroppen förlorar jämvikten talar den om det på sjukdomens språk.

Insikten om att allting i universum består av energi är grunden för vibrationsmedicinen som säger:

* behandla orsaken, inte symtomen
* sjukdom är ett resultat av överskott eller brist på energi
* läkning är återställning av energibalansen i sinne-kropp-själ
* likheter dras till varandra: vi är det vi tänker
* kroppen är utformad för att läka sig själv
* förebyggande är bättre än bot
* andlig hälsa gynnar fysisk hälsa
* vi är underställda lagen om att allting hänger ihop

 

Känslor är vibrationer som förmedlar informationen till kroppens celler

Allt mer forskning inom fältet psykoneuroimmunologi givit oss vetenskapliga data som stödjer energimedicinens grundprincip: sinnet och kroppen är en helhet där känslorna utgör förbindelseleden i ett omfattande kommunikationsnätverk. 

Känslorna länkar samman den fysiska kroppen med medvetandet och det är receptorerna på cellytan som får det att hända. De här kemiska molekylerna är våra känslor, och vibrationsdansen som äger rum när ligander binder till receptorer är det vi upplever som en känsloyttring. Men bara en bråkdel av den här emotionellt förmedlade informationen når medveten uppmärksamhet. Det mesta av informationsutbytet förblir lagrat i det undermedvetnas bibliotek. Hjärnan är inte begränsad till huvudet utan finns biokemiskt närvarande även i våra inre organ och körtlar. Samma “känslomolekyler” förekommer i immunsystemet, som utgör kroppens försvar och i vårt hormonproducerande endokrina system. Den ytterst intelligenta kroppen befinner sig i ständig dialog med hjärnan, och nyckeln till alltsammans är information. Något som vi tänker på känns samtidigt i cellerna. Känslor är vibrationer. Vrede, sorg, kärlek, avsky, skam – varje känsla vibrerar med sin egen frekvens och när vi är rädda. ledsna eller glada uppstår en biokemisk reaktion i kroppens celler. Känslor är det som förenar sinne och kropp.

Travelspec.se