Livsenergin

Vi består till 98 % av energi och vi får den från olika källor: mat och vatten via matsmältningssystemet, luft via lungorna, solljus via huden och biomagnetisk energi via våra chakran. Det är den biomagnetiska energin vi kallar livsenergi, prana, qi, chi. Vi har i västvärlden länge förnekat att denna energi finns, eftersom vi inte kan se den.

Livsenergi bygger upp kroppen och upprätthåller alla kroppens aktiviteter. Genom kroppen flödar livsenergin via 12 meridianer, energikanaler, som är sammanbundna med de olika organen i kroppen. Det finns även 8 extraordinära meridianer, som fungerar som reservoarer för livsenergin och åt de tolv andra och fyller på med energi och tömmer efter behov.

Längs med meridianerna finns många ställen, där man kan nå energiflödet och påverka det genom att trycka eller sätta nålar. Dessa ställen kallas akupunkturpunkter och är i västvärlden namngivna efter var de sitter och längs med vilken meridian. I Kina har varje punkt ett eget namn, som avslöjar vad den har för funktion.

Längs med ryggraden sitter chakran, roterande energicentra, där vi tar in och släpper ut livsenergi. Dessa har förbindelse med körtlarna i kroppen och påverkar också organen, som är knutna till respektive körtel.

Livsenergin måste flöda fritt för att vi ska må bra. Precis som vårt matsmältningssystem kan försämras av slaggprodukter, så att vi inte kan ta upp näring, kan chakran blockeras och vi får svårt att tillgodogöra oss livsenergin.
Vi kan fylla på livsenergi och öppna upp blockeringarna genom olika metoder som t ex qigong, reiki, zonterapi, shiatsu, akupunktur eller healing.

 

 

 

Travelspec.se