Energikroppen

Du är en energivarelse. Ditt energiflöde är ett avancerat informationssystem som bestämmer över ditt välbefinnande, din hälsa och dina prestationsnivåer.

När du är i optimal balans har du fritt födande energi och du känner det som ett maximum av välbefinnande. När du är i kaos, kris eller befinner dig i bristsituationer, då blir ditt känsliga energisystem blockerat och energin minskar sitt flöde i samma omfattning. Du blir trött, nedstämd och tömd på energi, något som i förlängningen också kan medföra sjukdom.

Men energin går att påverka. Energimedicinsk terapi och en ökad medvetenhet kan lösa och förebygga många av de vanligaste hälso- och stressproblemen genom att frigöra energiflödet och därigenom öka självläkningsförmågan.

Medan healing stöder din egen självläkning, verkar många konventionella läkemedel endast symptomdämpande och undertrycker istället våra naturliga funktioner.

Energikroppen består av sju huvudchakran, som alla styr olika delar av vår fysiska kropp. Se bild nedan. Som vi vet, så hänger vår kropp och vårt psyke ihop, och beroende på var ett problem sitter, så kan man oftast koppla det till en störning/obalans i energisystemet.

Energikroppen består även av en aura. Auran, som en del människor har förmåga att uppfatta med blotta ögat, ger ett färgat sken runt vår kropp och speglar kroppens chakrasystem.

Utförliga beskrivningar av våra chakran hittar du här och här

Travelspec.se