Energimedicin

Allt är egentligen energi. När vi ignorerar energin missar vi 99 procent av verkligheten. När biomedicinen inte inkluderar energin, utelämnar vi den största delen av vår läkande potential. Därför bör energibegreppet integreras med medicinen – resultatet kallas energimedicin.

Energimedicin är framtidens medicin

Energimedicinen är det nya område som utgår från energikroppen vid behandlingar. Energikroppen är skild från den biokemiska kroppen men står i relation till den. Energikroppen är osynlig och sträcker sig utanför den fysiska kroppens gräns. Det kan låta konstigt, men det är inte märkligare än att det finns miljarder av bakterier i munnen, som du inte ser, hur än mycket du gapar. Genom att på olika sätt påverka energikroppen underlättas den fysiska kroppens läkning. Det påskyndar den naturliga självläkningen.

Energimedicin är egentligen frekvensmedicin, och eftersom vi, precis som ljuset, består av både materia och vågrörelser, kan vi nå vår fysiska del, kroppen, genom att påverka energidelen – eller energikroppen. Detta kan göras med hjälp av subtila energier eller via elektromagnetisk energi i form av ljud – och ljusvågor. Dessa energibehandlingar kallas med ett gemensamt namn för frekvensmedicin, eftersom de verkar vid olika frekvenser.

Allt levande har en viss frekvens och intensitet, vilket innebär att det vibrerar vid en viss våglängd. Energimedicin innebär att man behandlar genom att påverka frekvensen. Kanske är det lättare att förstå om man jämför med musiken. Där är resonansbotten den anordning i musikinstrumentet som förstärker tonen genom att den börjar vibrera med samma frekvens som ljuskällan. På samma sätt får du bara in en radiokanal om radiomottagarens frekvens motsvarar den från radiostationen.

“Energitänkandet” är relativt nytt i vår del av världen, och det är mycket som vi inte har studerat tillräckligt idag eller har ord för att beskriva. Men redan för tusentals år sedan kände man i österlandet till att kroppen hade energicentra och specifika meridianer (linjer) för energiflödet. Enligt traditionell kinesisk medicinströmma qi (livsenergin) genom de tolv meridianerna, qiledningarna.Dessa förgrenar sig sedan ut till kroppens alla delar i minst 10 000 energimeridianer, inklusive blodkärl.

Kroppen har flera stora energicentra, som kallas chakran (chakra betyder hjul), vilka relaterar till kroppens körtlar och olika nervcentra. Men precis som det faktum att bakterier inte “fanns” innan mikroskopet uppfanns, finns inte energimedicin förrän medicinen integrerar den nya kvantfysiken. Våra chakrans betydelse är ännu inte accepterad av den nuvarande kemiskt och anatomiskt inriktade skolmedicinen.

Läkning på cellnivå

Cellerna i vår kropp är komplicerade små enheter, och varje funktion som finns hos människan, finns redan representerad på cellnivån. Cellerna har ett utvecklat medvetande och minne. Därför kan man likna cellen vid en “dator” med kapacitet att bearbeta, lagra och plocka fram information. Egentligen är energi lika med information. Alltså är människokroppen uppbyggd av information som finns i form av strukturerad energi. Energimedicinen är i realiteten en informationsmedicin, som kan gå in och ändra på den lagrade informationen i cellen och spara ny information. Det fungerar precis som när du jobbar med din dator.

Ref boken Finn din inre styrka av Sanna Ehdin

Energimedicin och kvantfysik

Energimedicin är kunskap, analys- och behandlingsmetoder som mäter och frigör din inre självläkande energi. Intresset för humanenergi är nyväckt inom västvärlden men har av tradition varit centralt i andra kultur. Energimedicin är en framväxande tvärvetenskap mellan medicin och kvantfysik.

Energimedicinen ser människan holistiskt och uppfattar organismen som ett avancerat energi- och informationssystem. Varje organ har sin speciella vibrationsfrekvens (svängningstal eller oscillationer) Även tankar och känslor har specifika frekvenser som påverkar hälsan.

Så länge de inre energifälten är öppna och samspelar i känner du dig frisk och fylld av energi. Om du utsätts för yttre och inre stress läcker du energi. Efter en tid svarar organismen med att låsa delar av ditt energiflöde. Då kommer energisystemet i obalans och du får fysiska eller psykiska symptom

Läs mer här

 

 

 

 

Travelspec.se