Healing

Vad är healing?

Ordet ”healing” (eng) betyder ”läkning” och har funnits i olika kulturer runt om i världen i tusentals år. Healing är en bred behandlingsform som jobbar med hela människan och behandlar sjukdomar och skapar välbefinnande genom att återställa balansen i sinne, själ och kropp. Det finns flera olika former av healing.

Vår kropp består av energi som går i olika bestämda flöden och dessa flöden kopplas samman genom sju chakran (energicentra) i vår kropp. Dessa chakran är kopplade till olika delar av kroppen och dess organ och omfattar också intellekt och känsloliv. Om obalans eller blockering uppstår i dessa energiflöden kan det göra dig sjuk. Healing kan lindra smärta och lösa upp blockeringar av energi.

Edgar Cayce (1877-1945) hävdade att varje individ har en speciell vibration. Varje störning eller sjukdom skapar en motsatt vibration eller en vibration som inte koordinerar med förhållandena i individens kropp, sinne och ande. Bristen på samordning ställer till problem för nervsystemet. Alla centra berörs då och du kan få huvudvärk, bli illamående, känna trötthet i ben och armar eller bli svullen i delar av kroppen.

All materia består av vibrerande atomer. Våra sinnen använder vibrationer för vår varseblivning och förståelse av världen. När vi är tillsammans med andra sänder vi ut och uppfattar bra och dåliga vibrationer, och vi kan även känna vibrationer från djur, platser, saker och vädret. Healing är en förändring av vibrationerna som sker inifrån, en harmonisering av kroppens levande vävnad med den skapande energin. Detta, som kan ske med hjälp av läkemedel, operation eller andra healingmetoder, innebär att kroppen anpassas så att vår inneboende kraft kan göra så att healing sker. En kropps andliga eller psykiska påverkan på en annan kropp kan därför åstadkomma läkedom hos en annan individ.

Skeptisk till att healing fungerar?

I modern tid har tankens och känslans kraft länge varit underskattad, men på senare år har vi kunnat se tendenser i motsatt riktning. Talesättet ”jag tror det när jag ser det” har i många sammanhang tidigare varit förhärskande. Ändå finns det saker som vi accepterar fast vi inte kan se dem, känna eller ta på dem, som t ex våra tankar – hur vet vi att de finns? Även tankar består av energi.

 

Distanshealing – hur fungerar det?

Healingens syfte är att lindra/bota sjukdomar, ta bort smärtor, rädslor och fobier genom att skapa balans i kroppen så att den kan läka sig själv. Healing kan också användas för att bli av med blockeringar, ge livskraft och öka välbefinnandet. Healingen jobbar med hela människan, med både kropp och själ. Distanshealing fungerarlika väl som annan healing. Skillnaden är bara  att den som tar emot healingen kan göra det var som helst och vid den tidpunkt som passar, vilket är en fördel.

 

Travelspec.se