Hjärnans nätverk rubbas med åldern

Ett amerikanskt forskarlag har tittat närmare på vad som händer med hjärnans kopplingsmönster när vi åldras. I studien granskades hjärnaktiviteten hos över 200 friska personer i olika åldrar. Och det forskarna har kunnat se är att balansen mellan hjärnans viktiga nätverk förändras när vi blir äldre.

Med hjälp av magnetkamera granskades hjärnaktiviteten hos 210 friska män och kvinnor i åldrarna 20 till 89 år när de låg och vilade. Utifrån det här bildmaterialet har forskarna sedan studerat hur olika nätverk i hjärnan interagerar med varandra. Det handlar om nätverk som styr viktiga funktioner som till exempel arbetsminne, långtidsminne, uppmärksamhet och sinnesfunktioner.

Enligt Peter Fransson, professor i hjärnans systemfysiologi vid Karolinska institutet, ger studien stöd åt teorier om att de nätverk i hjärnan som styr funktioner som minne blir allt mindre självgående då blir äldre. Och det forskarna har sett i den här studien är att det uppstår en slags rubbning i balansen mellan integration och segregation i hjärnan.

– Och tydligen är det så då att hjärnans åldrande bidrar till att de här nätverken blir mindre segregerade. Kanske man kan tolka det som att de får svårare att utföra sina uppgifter optimalt, säger Peter Fransson.

De här studierna har gjorts med hjälp av nya oprövade tekniker och därför kan det säkert komma nya studier som nyanserar bilden. Men enligt Peter Fransson så öppnar den här studien ändå för att kanske i framtiden kunna förutsäga olika typer av demenssjukdomar. Och går det att förstå hur kopplingsmönsterna förändras i hjärnan, så kanske det också skulle kunna gå att sakta ner de processer som försämrar våra minnesfunktioner.

– Det har gjorts en hel del forskning kring hur de här nätverken beter sig hos någon som har Alzheimers sjukdom, men den här metoden där man har fokus på hur integration kontra segregation mellan separata nätverk ser ut hos personer med neurodegenerativa sjukdomar har inte gjorts, säger Peter Fransson.

Studien har publicerats i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift Pnas.

 

Motion bra även för hjärnan

Skratt bra för hjärnan

Körsång påverkar hjärnan positivt

Travelspec.se