Stillasittande och hälsan

I en studie på 3000 regeringstjänstemän i Australien hade de, som varje arbetsdag tillbringade mer än sex timmar sittande, upplevt högre grad av oro och depression under de senaste fyra veckorna än de som satt mindre än sex timmar per dag. Resultaten var oberoende av deltagarnas aktivitetsnivåer utanför arbetet.

En amerikansk studie av 9000 kvinnor i femtioårsåldern visade att de som satt sju timmar eller mer varje dag och i övrigt var fysiskt inaktiva hade tre gånger så hög risk att utveckla depression än de som satt mindre än fyra timmar per dag. Sambandet mellan sittande och depression är tydligt. Depression minskar en persons energi och motivation, och långa perioder av stillasittande förvärrar det hela.

Forskare har också studerat män och kvinnor för att se om stillasittande utanför arbetet – TV-tittande, datoranvändning, bilåkning och sittande i sociala sammanhang – påverkade det mentala välbefinnandet. För kvinnor hade den tid som tillbringades sittande negativ effekt oavsett aktivitet. För män var det bara den del av fritiden som tillbringades sittande framför datorn som hade någon avgörande negativ inverkan.

Tänk efter hur du använder din fritid. Det är viktigt att ta  dig tid för gym och motion. Men räkna inte med att en halvtimmes träning per dag fullständigt skall väga upp de ohälsosamma effekterna av 11 timmar i en stol. Om du har ett kontorsjobb, hitta möjligheter att få fler små ”aktivitets-pauser” under en dag. Till och med en paus så kort som en minut kan hjälpa!

Chunyi Lin, författare till Spring Forest Qigong, rekommenderar en minuts ”tailbone tapping” (knackning med fingrarna på svansbenet/svanskotan) för varje timme du är stillasittande. Det får livsenergin att flöda. Pröva detta för att få flow i din livsenergi:

  1. Stå upp med fötter och armar brett isär
  2. Luta dig framåt så att din ryggrad böjs lätt
  3. Knacka med kupade händer/lösa handleder på svanskotan och sacrum-området (benområdet nära svanskotan)

Tapping (kackning) på svansbenet är mycket effektivt, enligt Chunyi. Förutom ökad mental förbättring och bättre minne kan tapping också ta bort blockeringar i njurar och andra organ och till och med ge viktminskning.

www.LearningStrategies.com/Qigong/Home

 

Travelspec.se