Lev hälsosamt och sakta ned åldrandet

I en studie gjord av forskare vid University of California har upptäckts synliga förändringar i telomererna, som utgör de yttersta ändarna av kromosomerna som små skyddande områden i slutet av DNA-strängarna.
Ålder och sjukdom gör att telomererna kortas ner och cellernas börjar åldras och dö allt snabbare. Sjukdomar som stroke, demens, cancer och diabetes kan då uppkomma. Ju kortare telomerer desto äldre och tröttare är cellen och hela organismen.

Vid University of California i San Francisco har forskare undersökt förändringar i telomerer hos 35 män med prostatacancer.
En grupp bland männen ombads anamma en hälsofrämjande livsstil och resultaten jämfördes med en kontrollgrupp som inte ombads göra några livsstilsförändringar.

Forskarna upptäckte att de män som lagt sig till med en hälsosam livsstil hade förlängt sina telomerer med i genomsnitt tio procent under en femårsperiod. Ju positivare förändringarna var desto mer förlängdes telomererna.
De män som däremot inte förbättrade sin livsstil förkortade i stället telomerernas längd med i genomsnitt tre procent.

Livsstilsförändringarna omfattade kost, fysisk aktivitet, stresshantering och socialt stöd.
Deltagarna i studien fick äta en kost rik på frukt, grönsaker, baljväxter och spannmål. De drog ner på intaget av raffinerade kolhydrater och sänkte sitt fettintag till mindre än tio procent av det totala kaloriintaget i kosten.
Männen ombads också att utföra måttlig träning, som exempelvis en halvtimmes promenad sex gånger i veckan.

För att sänka sina stressnivåer fick deltagarna utöva lätta yoga- och avslappningsövningar, stretching och meditation.
De fick också socialt stöd i form av gruppträffar ledda av en psykolog en gång i veckan.

Professor Dean Ornish, som lett studien, säger i en kommentar till The Telegraph:
”Om de bekräftas i större randomiserade och kontrollerade studier, kan dessa omfattande livsstilsförändringar signifikant minska risken för en rad sjukdomar och för tidig död. Våra gener och våra telomerer är predisponerade men de är inte nödvändigtvis vårt öde.”

Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Oncology.

Källor: The Lancet, The Telegraph.
 
 
Travelspec.se