Magnesium – mirakelmineralen

Fantastiska Magnesium

[Detta är en översatt artikel från en tidskrift utgiven av den obundna Weston A. Price Foundation. Översatt 2011 av Margareta Lundström]

Den förbisedda mineralen som vi inte kan leva utan.

Magnesium är en alkalisk jordmetall, det åttonde mest förekommande mineralet i jordskorpan. På grund av dess lättlöslighet i vatten är magnesium den tredje mest förekommande mineralen i havsvatten, efter natrium och klor. I den mänskliga kroppen är magnesium den elfte mest förekommande mineralen i massa mätt. Omkring 28 gram.

Det mesta av magnesiumet i kroppen förekommer i skelettet och i tänderna – minst 60 till 65 procent av den totala mängden. Nästan hela den resterande mängden återfinns i muskelvävnaden och i cellerna, under det att endast en procent finns i vårt blod.


Betydelsen av magnesiumjoner går inte att överskatta.

Magnesium står för gnistan som tänder alla metabola funktioner som berör skapandet av energi och av dess transport (ATP, kroppens grundläggande energiform) och för bildandet av proteiner – för nukleinsyrorna som utgör livets kemi – RNA och DNA, i alla kända levande organismer.

I växter finns en magnesiumjon i centrum av varje klorofyllmolekyl, vilket är avgörande för att skapa energi från solljus. Magnesium är ett livsviktigt element för både djur och växter. Det är delaktig i hundratals enzymatiska reaktioner och påverkar praktiskt taget alla aspekter i allt levande.

Varenda cell i kroppen kräver rätt mängd magnesium för att fungera, annars går de under.

Starka ben och tänder, balanserad hormonnivå, ett fungerande nerv och hjärt-kärlsystemet, välfungerande avgiftningsfunktion och mycket mer är beroende av cellulärt magnesium.

Den mjukvävnad som innehåller den högsta koncentrationen av magnesium i kroppen är hjärnan och hjärtat. Det är två organ som skapar en stor mängd elektrisk aktivitet, och som kan vara särskilt sårbara för magnesiumbrist.

Magnesium samverkar med kalcium för att reglera elektriska impulser i cellen. Magnesiumkoncentrationen inuti friska celler är tio tusen gånger större än kalcium. Det är en viktig skyddsfunktion inbyggd i denna skillnad.

De cellulära kalciumkanalerna låter mineralet komma in i cellen bara så länge som det behövs för att genomföra en impuls. Det utvisas omedelbart av magnesium när dess uppgift är klar. Denna kontroll är nödvändig för att förhindra kalcium ackumuleras i cellen och orsakar farlig hyperexcitation, förkalkning, celldysfunktion och även celldöd.

När kalcium ackumuleras i cellerna på grund av otillräckligt med magnesium kan det uppstå ihållande kramper, ryckningar och tics. När magnesiumbrist blir kronisk, kan vi få symtom på angina pectoris, högt blodtryck, arytmi eller kontraktion kännetecknande för astma, migrän eller smärtsamma menstruationskramper.

[Vad är skillnaden mellan hjärtinfarkt och angina pectoris? Vid hjärtinfarkt blir det helt stopp i ett av de kärl som försörjer hjärtmuskeln med blod. Den delen av hjärtmuskeln dör, vilket vi kallar för hjärtinfarkt. Vi angina pectoris (eller kärlkramp) finns det en förträngning i blodkärlet som bara delvis stryper blodflödet. Om den del av hjärtmuskeln som försörjs av det kärlet drabbas av syrebrist ger den upphov till smärta. övers. anm]

Magnesium fungerar som en naturlig kalciumantagonist och ansvarar för avspänning i motsats till kalcium som är sammandragande. Således är magnesium avgörande för funktionen av vårt parasympatiska nervsystem. Våra kroppar är konstruerade för att huvudsakligen arbeta i ett lugn och avslappnat parasympatiskt tillstånd, snarare än under det pulshöjande, stress och adrenalindrivna sympatiska nervsystemet dominans, som nästan är konstant för många av oss idag, och som förbrukar stora mängder magnesium.

Magnesium är viktig för så många kroppsfunktioner och brist på magnesium är så intimt involverad med sjuklighet, att man talar om magnesiummiraklet, för dess förmåga att bota eller lindra sjukdomar.

“Magnesiummiraklet, för dess förmåga att bota eller lindra sjukdomar”

Den aktuella listan över sjukdomar med direkt och med styrkta samband till kronisk och akut magnesiumbrist är lång, och innehåller många sjukdomar som konventionell medicinsk behandling vanligen inte uppmärksammar som magnesiumbrist (se nedan).

Pågående forskning hoppas att avslöja ytterligare samband mellan magnesiumbrist och andra sjukdomar. Magnesiumbrist är endemisk.

Tyvärr är det svårt att förse våra kroppar med tillräckligt med magnesium, även med en bra balanserad fullvärdig kost.

Moderna jordbruksmetoder använder generellt NPK-gödselmedel (kväve, fosfor och kalium). Både kalium och fosfor fungerar som antagonister till magnesium i jorden. I kalkrika jordar skapas en relativ magnesiumbrist (det magnesium som finns är bundet och därför oåtkomligt för grödan). På sand- eller lerhaltig jord som är svagt sura, är det oftast brist på magnesium därför att det läcker ut från jorden och således inte heller där blir tillgängligt. Detta läckage förekommer också som svar på surt regn.

Magnesium är i själva verket ett av de mest utarmade mineralerna inom jordbruket. För att ytterligare förvärra saken, så introduceras ständigt nya hybrider av grödor som har utvecklats för att anpassas till magnesiumutarmade jordar.

Således, när mineralutarmade grödor äts av djur eller av oss, kommer de förr eller senare orsaka sjukdom. Även om ekologisk odling borde vara ett bättre val näringsmässigt är detta inte alltid fallet. För hälsans bör man ta reda på hur din odlare återför saknade mineraler på sina åkrar.

 

“Vet du att de flesta av oss idag lider av allvarliga brister i kosten som inte kan åtgärdas förrän våra utarmade jordar får tillbaka sin rätta mineralbalans?”

Ett alarmerande faktum är att livsmedel (frukt, grönsaker, spannmål) på miljontals hektar mark inte längre innehåller tillräckligt av vissa mineraler, svälter oss, oavsett hur mycket av dem vi äter. Sanningen är att våra livsmedel varierar enormt i värde, och vissa av dem kan inte kallas föda.” Dessa varningens ord är från ett senatsdokument (USA) från år 1936!

Jordens mineralbalans var ett ämne av allvarlig nationell angelägenhet för mer än sjuttio år sedan, och det underskottet har påverkar oss, samtidigt som det stadigt blivit sämre tillgång på magnesium, efter våra farföräldrars generation.

Magnesium och andra näringsämnen minskar eller förstörs helt i processen efter skörden; vid hanteringen, vid kylning, vid transporten och lagringen även om alla dessa steg sker på ”rätt sätt.” Genom att köpa produkterna och sedan lagra dem i flera dagar i eget kylskåp fortsätter förlusten av näringsämnen, antingen produkterna är från stormarknaden eller din lokala odlare.

Livsmedelsförädling orsakar enorma förluster av magnesium i livsmedel som vanligen är ganska bra källor till det, t.ex. bladgrönsaker, nötter, frön och fullkornsprodukter. Det mesta av magnesiumet som finns i frön finns i skalet och i grodden – detta förloras vid malningen till det vita mjölet. Det vita mjöl som används i hundratals näringstomma förädlade livsmedel.

När nötter och frön rostas eller deras olja extraheras går magnesium förlorat.

Kokning av grönsaker gör att det magnesium de ev. kan innehålla läcker ut i kokvattnet. Livsmedel tenderar att förlora mindre kalcium än magnesium genom denna hantering förvärras ytterligare kalciumöverskottet i kosten.

Fluor i dricksvatten binder till magnesium, vilket skapar ett nästan olöslig mineral-förening som deponeras i skelettet, som gör det skört och ökar risken för frakturer.

Vatten, som i själva verket skulle kunna vara en utmärkt källa till magnesium- om det kommer från djupa källor som innehåller magnesium eller från mineralrika glaciära avrinningar.

Dricksvatten i tätorter utgörs oftast av ytvatten från floder och bäckar, med lågt magnesiuminnehåll. Även många mineralvatten i flaska är ganska låga i magnesium, eller har en mycket hög koncentration av kalcium, eller av båda.

En diet av bestående av bearbetade, syntetiska livsmedel, hög sockerhalt, alkohol och läskedrycker – skapar brist på magnesium eftersom det krävs magnesium för att metabolisera och avgifta alla dessa i stort sett konstgjorda livsmedel.

Enligt Dr Natasha Campbell-McBride, kräver kroppen minst 28 molekyler av magnesium för att metabolisera en enda molekyl av glukos.

Fosfaterna i kolsyrade drycker och charkuteriprodukter (pressade köttprodukter och korv) binder magnesium och skapar olösligt magnesiumfosfat, som är oanvändbart för vår organism.

Tanniner, oxalater och fytinsyra binder alla magnesium, vilket gör det otillgängligt för kroppen om inte extra försiktighet vidtas för att neutralisera en del av dessa föreningar under matlagningen.

Det är intressant att notera att livsmedel som ofta innehåller magnesium (förutsatt att de odlat i mineralrik jord) också innehåller mycket av dessa anti-näringsämnen, som spenat (oxalater) och fullkornsprodukter (fytater).

Många receptbelagda läkemedel medför att kroppen förlorar magnesium via urinen, som diuretika vid för högt blodtryck, p-piller, insulin, digitalis, tetracyklin och några andra antibiotika och kortikosteroider och luftrörsvidgande preparat mot astma. Med förlusten av magnesium, kommer alla med dessa läkemedel behandlade symtom att obönhörligen att bli värre.

Magnesium absorption hindras även vid intag av extra järn.

Om du tar kalciumtillskott, ökar ditt behov av magnesium. Faktum är kalcium inte kan absorberas på rätt sätt eller metaboliseras om magnesium är otillräckligt. Kalcium kommer då istället att hamna i kroppens mjukdelar där de gör skada.

Magnesium är ansvarigt för att omvandla vitamin D till den aktiva formen som gör att kalcium kan absorberas. Magnesium reglerar också kalciumtransport till benvävnad där den hör hemma.

Laktos (mjölksocker) är en annan hämmare av magnesiumupptag, tillsammans med för mycket kalium, fosfor och natrium.

Psykisk och fysisk stress, med dess tillhörande kontinuerliga flöde av adrenalin, förbrukar magnesium snabbt, samtidigt som adrenalinet påverkar hjärtfrekvensen, blodtryck, vasokonstriktion (kärlsammandragning) och muskelkontraktion. Processer som alla kräver säker tillgång till magnesium för att fungera smidigt.

Nervsystemet är beroende av tillräcklig med magnesium för dess lugnande effekter, inklusive rofylld sömn. Djur som sover vintersömn, förresten, har mycket höga halter av magnesium.

Magnesiumbrist påskyndar en ond cirkel och förstärker effekterna av kronisk stress, vilket leder till mer ångest, irritabilitet, trötthet och sömnlöshet. Många symtom på utmattning av binjurarna (mycket adrenalin utsöndring), så väl som högt blodtryck och hjärtsmärtor- symtom på hjärtsjukdom.

Depression är relaterad till stress och magnesiumbrist också. Serotonin, ”må bra” hormonet kräver magnesium för sin känsliga balans mellan utsläpp och cellernas mottagning i hjärnan. Först vid tillräckliga nivåer kan vi njuta av mental och känslomässig balans.

Av skäl som inte är helt klarlagda, kan inte kroppen lagra magnesium särskilt bra. På samma sätt som kroppen lagrar kalcium eller järn till exempel. [Det verkar som att allt som vi hade tillgång till i överskott i människans tidigaste historia kan inte kroppen lagra övers. anm]

Kraftig svettning vid uthållighetssporter som maratonlöpning eller ansträngande motionspass kan farligt utarma magnesiumlagret och andra elektrolyter, men det gäller inte för kalcium. Detta kan resultera i darrningar, matthet och även kramper och död.

De kraftiga svettningar som vissa kvinnor i övergångsåldern drabbas av, orsakar också magnesiumbrist. Deras minskande halter magnesium orsakar sömnstörningar, panikattacker, värk i kroppen och depression. Om dessa kvinnor dessutom konsumera moderna sojaprodukter i ett missriktat försök att dämpa sina symptom, kommer de i själva verket att förlorar ännu mer magnesium eftersom det kommer att bindas till de stora mängderna av fytater i dessa hopkok.

En frisk tarmmiljö är nödvändig för att rätt absorbera magnesium från kosten. IBS (Irritable Bowel Syndrome), läckande tarm, svamp och andra sjukdomar i tarmen kan allvarligt begränsa mängden magnesium som kroppen kan tillgodogöra sig.

Äldre människor får ofta en minskad saltsyraproduktion i magsäcken, som kan försämra mineralupptag i allmänhet. Genom att så många använder antacida för halsbränna är det svårt att upprätthålla en sund matsmältningsmiljö.

Kalcium och magnesium är parhästar.

Både kalcium och magnesium är nödvändiga och i rätt balans för en frisk kropp, tillsammans med andra nödvändiga mineraler. Som biokemiska antagonister kan man inte agera utan att framkalla motsatt reaktion av den andra. Men kalcium och magnesium måste båda vara närvarande i balanserad mängd för att fungera normalt i kroppen.

Vissa forskare menar att det hälsosamma förhållandet mellan kalcium och magnesium i kosten bör vara 2:1. Andra anser 1:1 för att spegla det förhållande som rådde innan tillkomsten av jordbruket.

I moderna industrialiserade länder är förhållandet i kosten är från 5:1 till så mycket som 15:1. Obalansen av dessa två mycket viktiga mineraler åstadkommer ödesdigra konsekvenser i kroppen som ofta förbises av läkare vid behandling av de sjukdomstillstånd som de orsakar.

Bortsett från den intrikata elektriska balett som kalcium och magnesium utför tillsammans, är magnesium nödvändigt att hålla kalcium i lösning i kroppen och förhindrar dess olämpliga ansamling i mjukvävnader.

Så länge vi har tillräckligt med saltsyra i magen kan vi lösa upp kalcium från den mat vi äter. Efter att kalcium lämnat den sura miljön i magen och kommer in i alkalisk miljö i tunntarmen är det emellertid magnesium som är nödvändigt för att hålla kalcium i löslig form. Utan tillräckligt med magnesium, kan en mängd fysiologiska rubbningar inträffa med allvarliga konsekvenser för hälsan.

Som Dr Carolyn Dean, författare av The Magnesium Miracle, förklarar,

”Om kalcium utfälls i tjocktarmen blir peristaltiken störd vilket resulterar i förstoppning. När kalcium fälls ut i njurarna och förenas med fosfor eller oxalsyra, bildas njursten. Kalcium kan sätta sig i urinblåsans slemhinna och hindra den från att helt relaxera helt och fyllas fullt. Detta leder till problem med frekventa urineringar särskilt hos äldre människor.”

”Kalcium kan vandra ut ur blodet och sätta sig på insidan av artärerna och orsaka arterioskleros – det och stelnar och bildar plaque i artärerna- blodtrycket stiger och risken för hjärtinfarkt och stroke stiger”.

”Kalcium kan även sätta in i hjärnan. Många forskare undersöker det som en möjlig orsak till demens, Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Kalcium kan sätta in i slemhinnan i luftrören och orsaka astmabesvär. Kalcium i extracellulär vätska (mellan cellerna) kan minska permeabiliteten av cellmembranen. Detta gör det allt svårare för glukos (en stor molekyl) att passera genom cellmembranet som ska omvandlas till ATP i cellernas mitokondrier. Högt blodsocker som skapats av överskott på kalcium kan feldiagnosticeras som diabetes.”

Magnesium är en potent avgiftare.

Magnesium används av kroppen för alla typer av avgiftnings system och är nödvändigt för att neutralisera toxiner, alltför sura förhållanden som uppstår i kroppen, och för skydd mot tungmetaller. Den spelar en viktig roll för att skydda oss från angrepp av syntetiska kemikalier runt omkring oss.

Glutation, en antioxidant som normalt produceras av kroppen och en detoxifier (avgiftare) av kvicksilver, bly och arsenik som bland annat kräver magnesium för sin syntes.

Enligt Mark Sircus i Transdermal Magnesium Terapi; En brist på magnesium ökar bildningen av fria radikaler i kroppen och;

”orsaker förlust av glutation, vilket kroppen inte har råd med eftersom glutation hjälper till att försvara kroppen mot skador från rökning, exponering för strålning, cytostatikabehandling och gifter som alkohol och bara om allt annat.”

”När våra kroppar är fyllda med magnesium (och i balans med andra viktiga mineraler) är vi skyddade från tungmetallansamling och utveckling av tillhörande neurologiska sjukdomar.”

Som Dr Carolyn Dean förklarar:

”Forskning visar att rikhaltigt med magnesium kommer att skydda hjärnans celler från de skadliga effekterna av aluminium, beryllium, kadmium, bly, kvicksilver och nickel. Vi vet också att låga nivåer av magnesium i hjärnan bidrar till ansamling av tungmetaller i hjärnan som förebådar Parkinsons och Alzheimers. Det verkar som om metaller konkurrerar med magnesium för inträde i hjärnans celler. Om magnesiumhalten är låg, blir metallernas tillgång till hjärnan mycket lättare”

”Det finns även konkurrens i tunntarmen vid absorption av mineraler. Om det finns tillräckligt med magnesium, kommer aluminium inte absorberas.”

Magnesiumbrist vid karies och osteoporos.

Fråga vem som helst, din granne din tandläkare eller läkare, vad ben och tänder behöver för att vara starka och friska och du kommer utan tvekan att höra svaret, ”Massor av kalcium.”

Ben och tänder behöver i sanning kalcium, fosfor och magnesium, men utan tillräckliga mängder av de senare kommer kalcium inte deponeras i benvävnaden.

”När du laddar ditt system med med överskott på kalcium”, skriver William Quesnell i «Mineraler: den viktigaste länken till Hälsa»; ”stänger du av magnesiums förmåga att aktivera thyrocalcitonin, ett hormon som under normala omständigheter skulle skicka kalcium till dina ben.”

Istället att vara till fördel för kroppen, blir detta feldistribuerade kalcium toxiskt och orsakar problem i mjukdelar av de slag vi redan diskuterat.

Många studier, har i själva verket visat på det faktum att det är kostens magnesium, inte kalcium, (och definitivt inte fluor), som skapar den blanka hårda tandemaljen som motstår nedbrytning, och starka och motståndskraftiga ben. Oavsett mängden kalcium du intar, kan dina tänder endast forma en hård emalj om det finns magnesium i tillräckliga mängder.

Enligt JIRodale i Magnesium: det näringsämne som kan förändra ditt liv;

”Under många år trodde man att höga intag av kalcium och fosfor hindrar tandsönderfall genom att stärka emaljen. De senaste rönen tyder på att en ökning av dessa två element är meningslöst om vi inte ökar våra magnesiumintag på samma gång. Det har även konstaterats att dentala strukturer upplösas under ytan när ytterligare mängder av kalcium och fosfor diffunderar genom emaljen. På så sätt stör mjölk som är fattigt på magnesium, men rik på de båda andra elementen , inte bara magnesium-metabolismen, men motverkar också mineralet som ansvarigt ansvarig för att förebygga karies. ”

Att besöka Deaf Smith County i Texas, och dess med rätta berömda invånare vars tänder vägrade att ge efter för förfall, citerar Rodale observationerna av Dr Lewis Barnett, som presenteras i en uppsats inför Texas Medical Association i Dallas, 1952.

Dr Barnett, en ortoped, anmärkte på den låga förekomsten av karies och snabba läkningen av benbrott bland dess invånare. Han erbjöd följande förklaring:

”Det lokala vatten och livsmedlen har en mycket högt magnesium- och jodinnehåll och nyligen har vi visat att alla de spårämnen kända för att vara viktiga finns i vattnet och maten som odlas i området.”

Vidare fann Dr Barnett att magnesiuminnehållet i den genomsnittliga Deaf Smith County innevånaren var upp till fem gånger högre än för en bosatt i Dallas, medan halterna av kalcium och fosfor var ungefär samma i båda grupperna. Hans observationer ledde honom att konstatera att;

”En av de viktigaste aspekterna av sjukdomen osteoporos nästan helt förbisetts. Denna aspekt är den roll som magnesium spelar”

Rodale betonar att Dr Barnett gav mycket av äran för dessa hälsofördelar till den höga magnesiumhalten i det lokala vattnet, och noterade många tecken på överlägsen benutveckling bland människor i området:

”Dr Barnett nämner det faktum att människor i äldre år ofta får fraktur på lårbenshalsen och dessa är mycket svåra att få att läka på många orter. Däremot konstaterade han att denna fraktur sällan sker i Deaf Smith County, medan det var vanligt i Dallas County, Texas, där han också praktiseras. När en fraktur uppstod i Deaf Smith, var helandet enkel och snabb, även hos personer mellan 8o och 100 år gamla. Däremot var frakturer i Dallas i allmänhet mycket svårläkta om inte omöjliga.”

För över femtio år sedan testade Dr Barnett magnesiumnivåerna hos femtusen människor och fann att sextio procent av dem hade magnesiumbrist. Hur många fler av befolkningen har magnesiumbrist idag med alla de påspädda negativa faktorer som tillkommit?

“Mer än 60 % av befolkningen har brist på magesium”

 

MATKÄLLOR TILL MAGNESIUM

Som vi har nämnt, att om odlarens jordar är väl mineraliserade, så är gröna bladgrönsaker, frön, nötter och fullkorn ganska bra källor till magnesium.

Vissa vilda växter utmärker sig verkligen som magnesiumkällor som exempel nässlor (860 mg per 100 gram) och våtarv (529 mg per 100 gram), de bidrar till näring både för människor och för boskap till stor del på grund av deras höga mineralinnehåll.

Brunalg från havet, innehåller spektakulära nivåer, liksom de flesta havsväxter. De badar ju ständigt i en lösning vars tredje vanligaste mineral är magnesium.

Och äkta, oraffinerat havssalt är en mycket bra källa till magnesium, tillsammans med dess övriga spårämnen. Att använda köttbensbuljong dagligen är en annan utmärkt källa till mineraler inkluderande magnesium, och i en mycket lättsmält form.

 

STRATEGIER FÖR MAGNESIUMTILLSKOTT

Även med de bästa matsmältningsförutsättningar så kommer endast en procentandel av magnesium i livsmedel upptas av kroppen – mindre när förråden i kroppen är fyllda och mer om det föreligger en brist. Detta gäller även för magnesiumtillskott och det finns många av dem på marknaden vilket kan vara förvirrande.

För en vanlig människa, är magnesiumtillskott ofarligt att experimentera med på egen hand, speciellt om du vet att du har symptom som kan relateras till magnesiumbrist eller är under extra stress och så vidare. Överskott av magnesium utsöndras i urin och avföring, och det vanligaste tecknet på för mycket magnesium är lös avföring.

Personer med njursvikt eller njursjukdom eller med extremt långsam hjärtfrekvens eller tarmobstruktion bör undvika magnesium terapi.

Allmänna doseringsrekommendationer varierar från cirka 3 till 10 milligram per kilo kroppsvikt, beroende på fysisk kondition, krav på tillväxt (barn) och graden av symtom.

Oralt magnesiumtillägg finns att tillgå i ekologisk saltkelat. Kelatföreningar är kemiskt stabila, som magnesiumcitrat och magnesiummalat. Dessa upptages ganska väl – speciellt i pulverform. Om du lägger det i vatten kan du ganska enkelt avpassa din dos. Det är viktigt att dela upp dosen under dagen så att du inte laddar din kropp med för mycket magnesium i en enda dos.

Dr Carolyn Dean rekommenderar att du tar din första dos tidigt på morgonen och en sent på eftermiddagen, dessa motsvarar de tillfällen när magnesium är lågt i kroppen. Är det bara en tillfällighet att dessa tillfällen av låg magnesiumhalt och låg energi också motsvarar kulturella ritualer som 11-kaffe och 3-kaffe?

Lös avföring visar att du inte absorberar magnesium, men att det istället fungerar som ett laxermedel. När magnesium färdas genom tarmarna på mindre än tolv timmar, utsöndras det snarare än upptas. Om du inte får bukt med den laxerande effekten genom att avpassa dina doser, kanske du bör prova ett oralt tillägg som är bundet till en aminosyra, som magnesiumtaurate och magnesiumglycinat, som vissa anser vara lättare absorberas än saltformen och mindre benägna att orsaka lös avföring.

För dem som behöver lite hjälp med matsmältningen, såsom barn och äldre – och alla med minskat magsyreproduktion eller bakterieobalans i tarmen anses homeopatiska magnesium, som också kallas vävnadsalter eller cellsalter cell. Magnesia Phosphorica 6X är lämplig dos, och det fungerar genom att det styr magnesium in cellerna där det hör hemma. Det är också lämpligt som ett hjälpmedel mot muskelspänningar och kramper av många olika sorter. Magnesia Phosphorica 6X kan bidra till att minska och eliminera lös avföring då du tar oralt magnesium. Det visar att kroppen tar in magnesium i cellerna.

Ännu ett alternativ för oralt magnesiumtillskott är joniserat magnesium i flytande form, som den som erbjuds av Trace Minerals Research. Detta är ett natriumreducerat koncentrat av havsvatten från Stora Saltsjön i Utah. Endast ca en tesked behövs för att ge ca 400 mg magnesium (tillsammans med sjuttiotvå andra spårämnen), vilket bör tas i uppdelade doser under dagen. Jag rekommenderar att du lägger detta till soppor (som kokas på ben) eftersom den starka mineralsmaken är svårt att tolerera.

Du kan också lägga detta till käll- och dricksvatten och därmed få upp magnesiumhalten eller använda det i matlagningen. Genom att ”mikro-dosera” din mat och ditt vatten på detta sätt minskar du kraftigt på den laxerande effekten.

Ett annat möjligt sätt att få in mer magnesium i ditt system är via den trevliga metoden att för blötlägga sig i ett bad med magnesiumsulfat, annars känt som Epsom salt. Används ofta för att lindra muskelvärk och muskelsmärta. Magnesiumsulfat hjälper också till med avgiftning – svavel behövs för detta. Ett par koppar Epsom salt tillsätts ett varmt bad. Det kommer att framkalla svettningar och avgiftning. Efter att vattnet svalnat lite kommer kroppen ta upp magnesiumsulfat.

Enligt Mark Sircus i boken Transdermal Magnesium Therapy, är effekterna av ett bad med Epsom salt, trevligt, men ett kortvarigt nöje eftersom magnesiumsulfat är svårt att absorbera och snabbt förloras via urinen.

Magnesiumklorid, som även kan användas i bad, är lättare att absorbera och metabolisera, således krävs mindre mängder .

Slutligen kan magnesium appliceras lokalt på huden (transdermalt) i en form som brukar kallas magnesium ”olja.”

Detta är egentligen inte någon olja, utan en övermättad koncentration av magnesiumklorid och vatten. Det känns oljigt och halt när den appliceras på huden, men det absorberas snabbt och lämnar en något klibbig ”havssaltrest”, som kan tvättas bort. Det finns många fördelar med denna magnesiumbehandling, eftersom mag-tarmkanalen undviks helt och hållet och den laxerande effekten uteblir.

Tillsammans med intravenös magnesiumadministration, ger transdermal behandling en större mängd absorberat magnesium än vad ens de bästa orala preparaten kan göra för att återställa den intracellulära koncentrationen. Det handlar om några veckor istället för månader som vid oralt tillskott.

 

FELANDE LÄNKEN?

Man kan sannolikt med säkerhet påstå att de flesta människor skulle ha nytta av ökad tillgång av magnesium i sin kost, särskilt i dessa tider med så många kost-, miljömässiga- och sociala stressfaktorer.

Naturligtvis kan inget enskilt näringsämne stå ensam i förhållande till kroppens behov. Första prioriteringen är att äta en varierad kost av närodlade grönsaker och animaliska produkter dig.

Att lägga till extra magnesium kan dock vara den felande länken näringsmässig för att hjälpa oss för att skydda mot hjärtsjukdomar, stroke, depression, benskörhet och många andra sjukdomar. För att förebygga och lindra dessa sjukdomar kan magnesium vara mirakulöst.

 

EFFEKTER AV MAGNESIUMBRIST

• ADD / ADHD

• Alzheimers sjukdom

• Angina pectoris

• Ångestsyndrom

• Arytmi

• Artrit-reumatoid och artros

• Astma

• Autism

• Autoimmuna sjukdomar

• Cerebral pares hos barn med Mg brist hos mammor

• Kroniskt trötthetssyndrom

• Hjärtsvikt

• Förstoppning

• Sneda tänder / smal käke hos barn från Mg brist hos mammor

• Karies

• Depression

• Diabetes, typ I och II

• Ätstörningar-bulimi och anorexi

• Fibromyalgi

• Tarm sjukdomar inklusive magsår, Crohns sjukdom, Ulcerös kolit

• Hjärtsjukdom

• Hypertoni

• Hypoglykemi

• Sömnlöshet

• Njursten

• Lou Gehrig sjukdom (ALS)

• Migrän

• mitralisklaffstenos

• Multipel skleros

• muskelkramp, svaghet, trötthet

• Myopi-hos barn med vid Mg brist hos mammor

• Fetma – speciellt förknippad med hög kolhydrat diet

• Osteoporos

• Parkinsons sjukdom

• PMS, inklusive mensvärk och oegentligheter

• PPH (primär pulmonell hypertension)

• Raynauds syndrom

• SIDS (plötslig spädbarnsdöd)

• Stroke

• syndrom X

• Sköldkörtelrubbningar

Källa: Primal Body-Primal Mind, av Nora Gedgaudas.

 

MAGNESIUMINNEHÅLLET I MJÖLK

I allmänhet är mjölk inte en rik källa på magnesium, men många kulturer har genom tiderna varit beroende av mejeriprodukter som grund för en balanserad och hälsosam kost som givit styrka och vitalitet.

Dr Weston Price, till exempel undersökte invånarna i de schweiziska alperna samt den afrikanska Maasaistammen vars kraftiga och mot sjukdom motståndskraftiga innevånare hade lite eller ingen karies alls.

Men vi kan inte efterlikna dessa dieter med samma hälsosamma egenskaper om vi är beroende av dagens industrialiserade kostmodell.

Mineralsammansättningen på mjölk beror på många faktorer, bland annat rasen, av laktationen, frekvensen på mjölkning, miljöförhållanden, typ av betesmark, markens beskaffenheter och mängden markföroreningar.

”Grass tetani” (gräskramp), till exempel, är ett allvarligt och ett potentiellt dödligt tillstånd hos nötkreatur karaktäriseras av extremt låga nivåer av serummagnesium. Även kallad eller ”betes förgiftning” resultatet av när djur betar på snabbväxande unga gräs på våren eller hösten på mark som har en allvarlig magnesium brist. Detta kan hända när betesmarkerna har gödslats gödselmedel med hög kväve- och kaliumhalt. Vid akut förgiftning kan djuret räddas med injektioner av magnesiumsulfat, men utan synliga symtom kan magnesiumbrist i besättningen gå oupptäckta.

Motsatsen är betesmarker som erbjuder en mångfald av växter och även kan erbjuda mångfald i markens ekologi samt i näringsämnen till de betande djuren.

I en schweizisk studie som undersökt 30 växtarter på alpina betesmarker, fann forskarna att ”den botaniska sammansättningen på en alpin betesmark har en betydande inverkan på näringsvärde av vallfodret. Med ett högre innehåll av råprotein, liksom fyra gånger innehållet av kalcium och två gånger innehåll av magnesium än andra betesmarker.”

När Schweiz besöktes av Dr Price betade boskapen på alpsluttningarna som var bevuxna av mängder av olika slags växter och bevattnades med det mineralrika glaciärvattnet som byborna även använde som dryck och i matlagning.

Många stressfaktorer tar sin tribut näringsmässigt på de mjölkproducerade djuren och därmed på kvaliteten på deras mjölk. Det handlar om trängsel, instängdhet, smuts och onaturligt foder som det första man tänker på som självklara brott mot djuren.

Men alltför ofta mjölkar man mer än en gång om dagen. Vilket resulterar i utspädning av näringsämnen i mjölken. Den dagliga produktionen blir större, men näringsämnena blir mindre i volym.

”Mineralinnehållet i mjölk och populära köttdelar har minskat avsevärt under de senaste 60 åren, enligt en ny analys av regeringens om den kemiska sammansättningen av vanliga livsmedel”, börjar en artikel i The Guardian om forskaren David Thomas vid jämförelse av mat-tabeller från 1940 och 2002. Forskningen gjordes för konsumenternas ”watchdog group” i Storbritannien, och publicerades The Food Magazine.

Mineralminskningen i mejeriprodukter visade att mjölken förlorat 60 procent av sitt järn, 2 procent av kalcium och 21 procent av magnesium.

Jämfört med 1940, visade det sig att ostar hade minskat sin magnesium-och kalciumnivå.

Enligt analysen ger cheddar 9 procent mindre kalcium i dag, 38 procent mindre magnesium och 47 procent mindre järn, medan parmesan visar den brantaste nedgången i näringsämnen, med magnesium nivåer ner med 70 procent. ”

Det går inte att ignorera den nedåtgående magnesiumhalten i livsmedel eller i mejeriprodukter vid analyser av sjukdomars etiologi i stora populationer.

Motståndare till animaliskt fett tenderar att skylla den skenande förekomsten av hjärtsjukdomar bland finländarna på deras höga intag av mejeriprodukter.

Men enligt Dr Mildred Seelig, New York University Medical Center:

”I Finland, som har en mycket hög dödligheten i IHD (ischemisk hjärtsjukdom), finns det ett tydligt samband med hjärtsjukdom och mängden magnesium i jorden . I östra och norra Finland, där jordinnehållet är ungefär en tredjedel av den som finns i sydvästra Finland, är dödligheten i ischemisk hjärtsjukdom dubbelt så hög som den är i sydvästra Finland.”

Av Ho och Khun undersökta faktorer som kan vara bidragande både till den ökande förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar i Europa, och med fallande nivåer av magnesium både i marken och i livsmedel. De kommenterade;

”att i Finland, som har den högsta kardiovaskulära dödligheten i Europa, har utbudet av magnesium i kosten minskat år 1963 till en tredjedel av det vanliga intaget 1911.”

Moderna, urbana finländare konsumerar naturligtvis pastöriserade mjölkprodukter, som inte bara har minskat i magnesium nivåer tack vare moderna uppfödningsmetoder, men också har mindre lösligt kalcium som ett resultat av denaturering av enzymet fosfatas under pastörisering. Kalcium som inte är lösligt fälls då ut i mjukvävnad som till exempel kärlsystemet, vilket kan bidraga till mängder av skadeverkningar som har samband med hjärt- och kärlsjukdom.

[Bara en av många risker med att dricka pastöriserad mjölk. I naturlig mjölk är fosfatat intakt och kan göra sin tjänst och att se till att kalcium hamnar där det skall – i benvävnaden! Övers.anm.]

Vi kan förmoda från dessa observationer att mjölkproduktion måste ske med respekt inte bara för djuret själv, men också för jorden i hagen som föder henne. När alla näringsämnen är i balans med varandra kan vi förvänta oss att maten har möjligheten att verkligen ge oss näring.

Oräkneliga stressfaktorer i livet idag ökar kroppens behov av magnesium – våra endokrina system är utmanade, miljögifter måste neutraliseras, överskott raffinerade kolhydrater i vår kost, för att nämna några.

Den fördelningen av näringsämnen som fanns i de folkgrupper som Dr Price besökte var också i rätt balans med människornas fysiska, känslomässiga och sociala natur. Vi kan bara sträva efter, både som konsumenter och producenter av mat, att uppnå denna jämvikt i vår egen miljö.

 

KOSTkällor till magnesium

I milligram per 100 gram:

Alger 760 Pecan 142 Rödbetor 25

Vetekli 490 Valnöt 131 Broccoli 24

Vetegroddar 336 Råg 115 Blomkål 24

Mandlar 270 Tofu filmjölk av MG nigiri 111 Morot 23

Cashewnötter 267 Coconut kött, torkad 90 Selleri 22

Blackstrap melass 258 Grönkål 57 Biff 21

Näringsvärde jäst 231 Räkor 51 Sparris 20

Bovete 229 Majs, söta 48 Kyckling 19

Paranötter 225 Avokado 45 Grön paprika 18

Dulse 220 Cheddarost 45 Vinter squash 17

Filbertnötter 184 Persilja 41 Cantaloupemelon 16

Jordnötter 175 Torkade plommon 40 Aubergine 16

Millet 162 Solrosfrön 38 Tomat 14

Vete fullkorn 160 Sötpotatis 31 Mjölk 13

 

MAGNESIUMTILLSKOTT KAN VARA SVÅRT

Även när det verkar uppenbart att magnesium tillskott krävs för att lindra typiska bristsymtom som ångest eller hjärtklappning, kan det vara svårt att hitta det bästa sättet att höja den intracellulära nivån. Oftast kommer orala tillskott orsaka laxerande effekt på nivåer för låga för att återställa magnesiumnivån i cellerna.

 

EN FALLBESKRIVNING

Marina, vars make Alex återhämtade sig från en hjärtoperation, var tvungen att kämpa:

”Jag märkte på sjukhuset att han gavs intravenöst magnesiumsulfat under intensivvård, men läkarna har aldrig nämnt det senare, när Alex var fick panikattacker, och anfall av matthet, högt blodtryck och arytmi.”

”Vi erbjöds läkemedel för alla dessa tillstånd, men vi båda ville undvika mediciner så långt det var möjligt, men vi kunde inte i början”.

”Ett par alternativläkare hade nämnt magnesium tillsammans med andra tillskott som skulle kunna hjälpa, men utan särskild tonvikt på magnesium, så det var genom ”trial and error” som vi upptäckte hur effektivt magnesium kunde vara. Men först var vi tvungna att hitta det bästa sättet för Alex att ta den.”

”Kapslar av magnesiumcitrat och magnesium taurate båda orsakade diarré på endast en fjärdedel av den rekommenderade dosen.”

”Jag lärde mig att kronisk magnesiumbrist tyvärr ge dig en mycket reducerad tarmkapacitet, och det var sannolikt att Alex hade haft det under en lång tid. Det var svårt för mig att acceptera i början, eftersom han hade ätit en superb kost i många år, fullt av mineralrika ben buljonger, soppor med alger och nässlor, och inget socker eller koffein. Men i hans historia ingår decennier av intensiv stress och tydliga tecken på adrenal binjureutmattning.”

”Sedan prövade jag joniserat magnesium som inkluderade spårelement som finns i Great Lake i Utah.”

”Jag kände att magnesium ensamt kanske inte var det bästa sättet att försöka få det att absorberas. Genom att börja med några droppar i hans soppa, kunde Alex med tiden öka dosen, även om vi fortfarande var tvungna att vara mycket noga med att inte överstiga en viss dos för att diarrén inte skulle återvända.”

”Men vi började se positiva resultat. Först kom bättre sömn. Alex hade varit vaken var nittionde minut under natten – han måste gå upp till kissa och kämpa för att somna om, bara för att vakna igen i nittio minuter senare för att upprepa processen.”

”Han var säker på att hans sin prostata sviktade, men efter ungefär en månad med det joniserade magnesiumet, kunde han sova utan avbrott tre, fyra, sedan sex timmar i sträck. Vi insåg att hans prostata var OK, bra, men hans traumatiserade binjurar hade regelbundet givit en adrenalinkick för att skaka honom vaken. När de började lugna ner sig blev sömnen slutligen lugn nu vaknar han oftast bara en gång under natten och kan enkelt somna om. Och jag vågar säga, han sover bättre dessa dagar än vad han har gjort på flera år. Med en god natts sömn är hans energi nivå under dagtid mycket bättre.”

”Alex hade fortfarande anfall av arytmi som var mycket skrämmande ibland. Även om hans hypertoni är bättre med alternativ behandling, visste vi att det fanns en näringsmässig komponent som vi måste tänka på.”

”En vän föreslog att använda homeopatiskt magnesium för att hjälpa till med absorption. Hon hade själv börjat använda magnesiumtillskott och hade upplevt samma problem med magen” upplevde samma problem med lös avföring när hon kom på denna lösningen.

Konceptet var briljant, vi behövde ett sätt att försiktigt få cellerna att acceptera magnesium. Vi började använda Magnesia Phosphorica i styrka 6x.

Efter den alla första dosen så förbättrade hans avföringsproblem att vi kunde fortsätta samma dosering av det joniserade magnesiumet.

Det var som om en nyckel hade öppnat ett lås, och magnesium var nu in i celler där det skulle kunna göra nytta.

”En dag nämnde Alex i förbigående att han inte haft en enda stund av arytmi på en vecka. Detta var fantastiska nyheter, eftersom han hade haft åtminstone någon arytmi dagligen i månader. Alla sa till oss att det var väldigt vanligt efter hjärtkirurgi och vi tänkte att vi måste acceptera detta faktum. Uppmuntrad av hans framsteg, köpte jag lite magnesium ”olja” för att ha ännu ett sätt att använda magnesium utan att involvera tarmkanalen.

”Vår nuvarande regim innefattar användning magnesium olja en gång dagligen av. Jag lägger joniskt magnesium i dryck och kokvatten och matlagning. Jag kallar detta ”microdosering”. Dessutom använder vi havets grönsaker och massor av buljonger kokta på ben. Tillsammans med Magnesia Phosphorica tar Alex vävnaden saltet Kali Phosphorica (kaliumfosfat) som är avsett för alla nervösa tillstånd. De två utgör tillsammans ett mycket gott hjärttonikum. Vid sänggåendet, tar Alex en engångsdos av magnesiumcitrat och C-vitamin pulver. Detta är en avkopplande kvällsritual och stör inte tarmen.

”Den enda medicinen Alex fortfarande behöver är en betablockerare för högt blodtryck, en liten dos som vi hoppas kunna sluta med snart. Om du kompletterar med magnesium och har högt blodtryck måste du ägna stor uppmärksamhet åt ditt blodtryck. Du kommer att behöva minska din medicinering, annars kan ditt blodtryck snabbt bli för lågt! Du måste göra detta långsamt, för att ge kärlvävnaden tid att rekonditionera sig och återfå elasticitet, vilket det kommer att göra.

”Slutligen ville Alex själv att jag skulle tillägga att magnesium behandlingen tillät honom att flytta sitt fokus från sitt fysiska tillstånd till sitt andliga liv, och det utlöste en ny kreativitet. Han har börjat skriva och kommer att publicera den första i en serie av sina memoarer tidigt nästa år. Sannerligen, vem skulle ha trott så mycket healing kunde initieras genom att fylla på denna förbisedda mineral? ”

 

REFERENSER

Magnesium Miracle, av Carolyn Dean, MD, ND, Ballantine Books, 2007.

Transdermal Magnesium terapi, av Mark Sircus, AC., OMD, Phaelos Books, 2007.

Magnesium terapi, av Patricia Ann Braun, MD https:// pbraunmd.org / magnesium.htm.

Magnesium: Det näringsämne som kan förändra ditt liv, genom JI Rodale https://www.mgwater.com/rod06.shtml.

Läckande tarm och magnesiumbrist: https://magnesiumforlife. com / medicinsk-application / magnesium-och autism / .

https://findarticles.com/p/articles/mi_m0FDL/is_4_14/ ai_n24940334 / .

Primal Body-Primal Mind, av Nora Gedgaudas, Primal Body-Primal Sinne Publishing, 2009.

Healing Wise: kloka kvinna Herbal genom susun S. Weed, ask Publishing, 1989.

Sätt ditt hjärta i munnen, av Dr Natasha Campbell-McBride, Medinform, 2007.

Denna artikel publicerades i Wise Traditioner i livsmedel, jordbruk och konst Healing, De kvartalsvisa tidningen i Weston A. Price Foundation, hösten 2010.

 

Om författaren

Katherine Czapp växte upp på en självförsörjande gård i Michigan, där man i tre generationer  fått sin utkomst.  Efter att ha studerat ryska språket och litteraturen vid universitetet i Michigan, blev  hon tacksam över att upptäcka att de kunskaper och erfarenheter som hennes motsägelsefulla uppfostran  hade gett , blev användbara verktyg i det 21 århundradet. Hon arbetar nu som en organisk/ekologisk  trädgårdsmästare och WAPF-redaktör. Hon och hennes man Garrick lever det långsamma livet i Ann Arbor, Michigan. Om du vill veta mer om autentiska recept surdegsbröd och att få en levande kultur förrätt, besök www.realsourdoughbreadrecipe.com  (Googleöversatt).

Bearbetad av

Margareta Lundström

Oberoende kostexpert och sjuksköterska
Bloggkatalog ... www.kostdemokrati.se/margareta

Travelspec.se