Haloterapi

Saltkammarbehandling – ny hälsotrend

Att behandlas med salt är ingen nyhet. Redan på 1880-talet kunde konstateras att arbetare som vistats i saltgruvor nästan aldrig hade besvär med luftvägarna. I östra Europa finns en lång tradition av saltbehandlingar och i Finland finns uppemot hundra saltrum. Saltbehandlingar har nu också kommit till Sverige och hittills har ett tiotal saltum byggts.

Behandlingen är enkel men effektiv och tar ca 40 minuter. Man sitter bekvämt i en vilstol, ljuset släcks och saltmaskinen sätts på. Den pyser behagligt och fyller rummet med mikroskopiskt finfördelat bergsalt, som inte syns men som känns mot läpparna.

För att rengöra luftvägarna och förebygga förkylningar rekommenderas två-tre behandlingar per år. Känner man att man håller på att bli förkyld, kan en saltbehandling mycket väl sätta stopp för förkylningen omgående.

Saltbehandling sägs vara bra mot:
Stress
Trötthet
Astma och andra luftvägsbesvär
Förkylning och virusinfektioner
Kroniska svalg-, tonsill- eller bihåleinflammationer
Hudbesvär som eksem och psoriasis
Allergisnuva och allergiorsakande hudbesvär
Återkommande öroninflammationer
Ledinflammationer
Sömnbesvär

Läkarna bekräftar att saltkammare lämpar sig särskilt bra för astmasjuka – saltet gör att man lättare kan hosta upp slem och andningsbesvären minskar eller försvinner.
I vår tid utsätter vi oss dagligen för all sorts strålning ( från mobiltelefoner, datorer, TV-apparater och mycket mer). Strålning, smuts och miljöföroreningar utsätter kroppen för skadliga positivt laddade joner. För att motverka det behövs de nyttiga negativt laddade joner som behandlingen i Saltgrottan ger.
Just därför har vuxna och barn som fått saltbehandling bättre hälsa och är sjuka mer sällan.
Även de som arbetar nära saltkammare har känt saltets positiva verkan.
Saltet minskar även slemhinnesvullnader – man slutar att nysa, nästäppa släpper och snuva blir mindre eller försvinner helt.
Ibland blir hostan värre direkt efter saltkammarbesöket. Detta betyder inte att hälsan blivit försämrad utan tvärtom.
Saltaerosolens negativa joner, har även positiv verkan på nervsystemet och minskar stress.
Man kan få hjälp även vid olika slags hudbesvär, eftersom saltet bearbetar bakterierna på huden.

Saltkammarbehandlingen rekommenderas inte:
• Vid alla akuta sjukdomar och feberinfektioner
• För personer som har elakartade tumörer under behandling
• För personer som har haft lungtuberkulos
• Vid svår hjärtsvikt och hypertoni
• Vid lång utvecklad hjärt- eller andningssvikt
• Vid odiagnotiserade blodtrycksbesvär
• Njursjukdomar
• Vid alla övriga smittsamma sjukdomar

Information för den som vill besöka saltrum eller bygga ett saltrum finns här:
www.saltrum.se
www.salcella.se
www.stockholmsaltrum.se
www.saltrummet.eu
www.saltrummet-norrtalje.se

www.beautycast.se

 

 
 

Travelspec.se