Självkraft

Självkraft eller självmakt är jämförbart med uttrycken att ha god självkänsla och ett gott självförtroende. Det är en sorts livsmakt som ger glädje för att man känner att man kan påverka sin situation. Med dessa nya positiva ord. som definierar motsatsen till att vara ett offer, kan vi börja odla självkraftskulturen. Precis som man kan stärka sin självkänsla, kan man stärka sin självkraft – genom att börja praktisera den! Det betyder till exempel att du:

* Tar ansvar för att du får det du behöver i livet.
* Inte låter andras förväntningar och krav styra ditt liv.
* Utgår från dig själv och det som stämmer med din person.
* Tar dig ur besvärliga situationer, själv eller med hjälp av andra.
* Slutar upp med självdestruktivt beteende.
* Låter dina egna värderingar leda dig i ditt liv.
* Lyssnar på din intuition.
* Respekterar dig själv och gör det som du mår bra av.

Det är inte längre heroiskt att missbruka sig själv eller att spela offer för egna impulser eller beroenden. Att supa sig full är ingen ursäkt för de dumheter man gör eller säger till en annan person då. Självmakt eller självkraft är att ta ansvar för att göra gott för sig själv och ta ett vuxenansvar för sina handlingar. Det gör samtidigt att man får mer personlig styrka och alltså mer “ryggrad”. Det är ju bara bonus i livet.

Självkraft betyder inte att du ska klara allting själv. Tvärtom, är vi positivt beroende av andra människor, deras support, råd, kunskap och resurser på olika sätt. Självkraft betyder att du känner hopp, att du själv bestämmer att du vill förändra din situation och vidtar nödvändiga åtgärder. Att du kontaktar och söker upp de resurser som ökar chansen för att du tar dig dit du vill. Du är proaktiv i ditt liv.

Självkraft innebär att du är chefen i ditt liv.
Forskning har visat att de patienter som tar kommandot i läkningsprocessen av en sjukdom har betydligt större chanser att överleva än de som lämnar över allt ansvar till läkaren för “han eller hon vet ju bäst”. De som klarar sig bäst är de som aktivt läser på och följer processen, eller tar stöd av anhöriga och nära vänner och själv söker upp alternativa medicinska behandlingar (som faller utanför skolmedicinens ram).

 

Ur boken Höj din Energi av Sanna Ehdin

Travelspec.se