Det goda mötet

Goda möten kräver närvaro

Språket räcker för att man skall skaffa sig en uppfattning om en annan människa. Man bildar sig en uppfattning om en annan person utifrån rösten, tonfallet eller brytningen. Studier visar att vi är väldigt snabba på att känslomässigt och undermedvetet värdera och sortera in folk i fack. Det är viktigt att vi hela tiden är medvetna om detta. Någon som vid första intrycket inger en bra känsla kan visa sig vara en skitstövel och vice versa.

Vad är ett gott möte?

Ett bra möte känns igen på två komponenter: glädje och meningsfullhet. Helst skall båda ingå. Det är viktigt att man kan känna sig sedd och respekterad, att få en känsla av att man spelar roll.  Bra möten kan också vara svåra och sorgliga, men de kan ändå kännas meningsfulla om personen får en känsla av att den andra vill en väl. Ett gott möte är när två eller flera personer ser varandra som individer.

Vilka är mötesförstörarna?

Frånvaro. Att vara splittrad och göra flera saker samtidigt som man möter en människa. Den som sneglar på sin dator eller mobil under ett möte kommer inte att få den andra att känna sig värdefull. Förutom distraktion och mental frånvaro kan också rädsla vara en fatal mötesförstörare, särskilt vid möten med ojämnlik maktfördelning. Den som känner sig rädd går in i mötet med otrygghet och har fullt upp med sig själv. En sådan person har svårt att se och möta andra. Det är därför viktigt att den med makt skapar trygghet för den som är rädd.

Varför kan det kännas obehagligt att möta främmande människor?

Någonstans inom oss har vi nog alla en rädsla att bli ignorerade och avspisade.  Men möten mellan människor är ändå grunden för allt liv och det är möten som ger mening åt våra liv. Det har visat sig att människor som blivit ignorerade och uteslutna ur gemenskapen i primitiva stammar tynat bort och dött. Detta faktum för osökt tanken till våra dagars mobbing.
Ofrivillig ensamhet gör ont på riktigt. Man har sett att samma områden in hjärnan som registrerar fysisk smärta aktiveras när vi är ofrivilligt ensamma.
Även på ett mingelparty kan man känna sig ensam om personen mittemot ser ut att leta efter någon som är mer intressant att prata med. Men även dåliga möten kan ha ett värde – man kan lära sig något nytt! Om en person får mig att må dåligt kan man alltid fundera över vad det är i mig som reagerar. På så sätt kan man lära sig något nytt om sig själv. Och en gnutta humor och självdistans hjälper också för att få till ett bra möte. Man bör inte ta sig själv på alltför stort allvar.

Sammandrag av valda delar ur intervju i UNT med Emmanuel Ezra, författare till boken Det goda mötet. 

Travelspec.se