Intuitionsåldern

Upplevelsen av tid förändras

När du kommer in i intuitionsålderns flöde märker du att din tidsuppfattning förändras. Först känns det som om världen rusar fram i full fart och att du måste klämma in mer innehåll på färre timmar bara för att hinna med. När du avslutar en sak finns det tio andra saker som ropar på din uppmärksamhet, så du har aldrig tid att njuta av framgångarna och uppskatta din egen eller andras kreativitet. Punkterna på din att göra-lista är många för de kommande dagarna, och du rår inte för att du tänker längtansfullt på hur det var på “den gamla  goda tiden”. Tankarna hoppar tillbaka till det förflutna för att vila och in i framtiden för att göra upp planer. Du är nästan aldrig  i nuet. Och när du aldrig är i nuet blir resultatet att du känner dig stressad, inte uppfattar din hemfrekvens och inte är i kontakt med dina egna, obegränsade energireserver. Då är det lätt att bli utmattad och känna sig urlakad på energi. Med det gamla medvetandet uppfattar vi tiden som relativ, och vi jämför det förflutna och framtiden med nuet.

Det som händer i intuitionsåldern är det rakt motsatta: det förflutna och framtiden uppslukas av ett expansivt nu, så relativiteten och jämförelserna upphör att existera och lämnar plats för större närvaro och medvetenhet om det eviga “nu” som innehåller allt du behöver.  Och när allt finns i nuet, och händer nu!, rör sig energin med ljusets hastighet. Den tid det förr tog att överbrygga den klyfta du trodde fanns mellan nuet och framtiden, mellan handling och resultat, existerar inte längre. Så när du löser ett problem, fattar ett beslut eller sätter upp mål måste du ta med i beräkningen att resultaten kan komma mycket snabbare, utan den linjära, logiska process som en gång i tiden krävdes – särskilt om alla inblandade är införstådda med detta. Underligt nog leder språnget till hyperrymden och det expanderande nuet till att vi finner oss tillrätta i hemfrekvensen och livet blir lungt, nästan tidlöst. Det går varken snabbt eller långsamt; det förändras utifrån din energinivå och ditt känslomässiga tillstånd. Alla uppgifter blir gjorda, som genom ett mirakel. Du materialiserar på ett oerhört effektivt sätt, för livet samarbetar nu med sig självt. Människor hjälper dig och synkroniciteter och sammanträffanden blir vardagsmat.

Ju  mer du håller fast vid den gamla vanan att betrakta framtiden och det förflutna som åtskilda från dig själv, desto mer stress skapar du och desto fler problem upplever du.

Genom att medvetet växla mellan din personliga verklighet och en högre vision utvecklar du en naturligt känsla för tidslinjer och trender. Du blir mer uppmärksam, märker potentiella bakslag innan de uppstår och är medveten om sambandet mellan fler faktorer än tidigare. Du uppfattar sannolikheten för olika utvecklingar av en situation – utgår från ett rimligt antagande som du ser flexibelt på, låter planerna anpassa sig till det skiftande energiflödet och tillåter det slutgiltiga resultatet att bli som det behöver bli. Du uppskattar den resan som beslutsprocessen utgör, både när farten trappas upp och när den saktar ner; när en ny tråd vävs in och när en faller bort. Tidslinjen har sitt eget liv, och den relekterar behoven hos alla inblandade på ett organiskt, föränderligt sätt.

Ny syn på framgång

Intuitionsålderns verklighet är att processer och upplevelser är viktigare än resultat. Att materialisera pengar i intuitionsåldern handlar alltid om att först undersöka vad som skänker själen mest glädje och inspiration. Sedan kan man låta sig motiveras naturligt av vad kroppen säger på så sätt att man tänker sig upplevelsen som någonting som är välgörande för både en själv och andra. Man tillåter pengar att flöda in och ut; att vara en symbol som mäter hur mycket man vill eller behöver skapa. Pengar blir ett slags smörjmedel som hjälper hjulen att snurra lättare i ditt energiflöde. Det flödar mycket överallt, och många upplevelser är helt gratis. Håll ögonen på de roliga upplevelser du vill ha. Om det behövs pengar kommer pengarna att dyka upp för att underlätta din rörelse framåt. Med intuitionsålderns perspektiv är varken för mycket eller för lite bra för dina med-själar, eftersom båda delarna kan bromsa flödet.

Intuitionsåldern manar oss att se framgång som något mer än materiellt välstånd och överlägsenhet.

ur boken Frekvens av Penney Perice (ICA bokförlag 2011)

Travelspec.se