Den nya tiden

Energi är nyckeln för den nya tiden

Det är dags att vi börjar se oss själva som de energivarelser vi är, och med detta nya synsätt blir allting faktiskt mycket lättare, eftersom vi är byggda och fungerar enligt energins principer. Det är lite som att vi kört människan med fel manual, och nu byter vi till en mer korrekt och uppdaterad manual. Industrialismens materiella synsätt håller nu snabbt på att ersättas av den nya upplysningstidens holistiska syn på människan och världen.
När vi om ett eller ett par decennier blickar tillbaka kommer vi att se och förstå vilken oerhört transformerande tid vi är inne i  nu.

Du kan underlätta för dig själv genom att se det redan nu och vara lite snällare mot dig själv i denna krävande omställningstid. Gör det du mår bra av, som du blir glad av. Se till att hålla din energi högt – arbeta aktivt med detta! Välj bort de eller det som tar ner din energi. Släpp taget om det som spelat ut sin roll, rensa ut för att kunna gå vidare. Ofta vet vi inte hur lättande det är förrän vi släppt taget om det.

Strategier för skiftet

Nu snurrar utvecklingen fortare än någonsin. Orsaken är att vi är mitt i ett av de största, om inte det största, medvetandeskiftet i mänsklighetens historia. Nu ska vi genomföra lika stora omdanande förändringar som industrialismen medförde – fast då tog det hundra år, och nu ska det gå på mindre än två decennier. Så det är inte konstigt att det kan kännas både rörigt och övermäktigt.

Den ökade hastigheten i samhället och den finansiella turbulensen kan vara överväldigande. Det är som att befinna sig på löpbandet när hastigheten plötsligt höjs. Vi springer fortare för att hänga med. Det är tufft och hur ska man orka?
En central strategi är att försöka hålla sin energinivå högt, men också att rensa ut och släppa så mycket som möjligt. Det gäller det som redan har hänt eller det som suger energi. Inte fastna i det förgångna eller älta saker eller personers beteende, utan fylla på med ny energi och låta det andra passera.

Vi kommer från en ackumuleringsfas där materialism har inneburit trygghet. Det har handlat om att skaffa och behålla saker, lägga på lager och förvalta. Nu är det nya tider där förändring är den nya tryggheten. Det gäller att följa med i flödet av allt som sker. Flexibilitet och anpassning är nya mantra, vilket innebär en förmåga att adaptera till ändrade omständigheter. Just detta är en av människans stora styrkor, eftersom vi är skapade med en flexibel hjärna. Om vi ger rätt näring och bra fetter så kan den växa och utvecklas hela livet.
Ju mer du är i nuet, desto mer har du tillgång till din kraft. Att söka och finna sinnersro isitt inre center, det är att leva i sin kraft. Det underlättar för dig att klara av situationen – vad som än händer.

Att tänka på inför tidsskiftet:

Förenkla: Vara närvarande i nuet så mycket man kan. Det underlättas av att man förenklar sitt liv och städar upp i det förflutna. Det innebär att ta tag i oavslutade saker, förlåta, läka och släppa taget om händelser och personer som stjäl kraft. Att inte ge mer energi till det som får dig att må dåligt … Du kan inte ändra det som hänt, du kan bara ändra din egen insntällning till det som skett. Skriv arga eller ledsna brev som du inte skickar, betala av skulder och knyt ihop lösa trådar. Acceptera det som varit och släpp det.

Kom loss: Skjut inte upp saker utan gör dem nu, få saker avklarade. Vänta inte utan gör det bara. Gör allt som tar mindre än två minuter med en gång annars förvandlas de minuterna till timmar som man skjuter framför sig – och det binder mycket energi.

Rensa ut: Det innebär att rensa i förråden och garderober så att det lättar överallt. Gör dig av med bagaget, både gällande det materiella och känslolivet. Res med lätt packade väskor – travel light!

Sätt gränser: Det är viktigt, eftersom när människor blir trötta och nötta slirar de över andra människors gränser. Det är svårare att sortera och säga nej när man känner sig överväldigad av tillvarons krav eller inte får tillräckligt med tid att hämta sig. Vi översköljs av information hela tiden, ofta mer än önskvärt, så se därför till att sortera bort och förenkla. Stäng av ibland, det är en bra idé. Låt inte det yttre splittra dig. Ta tid varje dag och fokusera din energi inom dig själv, och det gör du genom att slappna av, göra andningsövningar, yoga, meditera eller liknande.

Sakta ner: Det är alltid rätt att sakta ner och förenkla när det blir för mycket. Ta en sak i sänder och fokusera på det du gör just nu.  Dra djupa andetag och stanna tiden ett par minuter. Ta en timme i sänder när du har mycket omkring dig – det är att leva i nuet. Det kommer att gå bra.

Stressa av: Om du känner dig stressad, försök att motverka det så att du återfår harmonin. Stress innebär ofta splittring, men det händer oss och vi kan ofta göra något åt det. Genom att fokusera på en sak i taget, delegera och välja bort kan du minska stressen.

 

Ur boken Höj din energi av Sanna Ehdin

 

 

 

 

Travelspec.se