Förändringarna tidevarv

Vi är inne i de stora förändringarnas tidevarv. De gamla vertikala maktstrukturerna håller på att rivas upp. Det patriarkala sättet att relatera har handlat om att skaffa sig makt (på andras bekostnad) och inta sin plats i hierarkin. Det är ett gammalmodigt förhållningssätt, som håller på att rivas. En efter en avgår de gamla “maktbiffarna”. Allt som bygger på att människor trycker ner varandra blir ointressant.

Den nya makten är att nå ut, influera och påverka. Att verka för något positivt och starkt,  som man tror på, och få med sig andra människor på det – inte av tvång eller manipulation utan av egen fri vilja.

Globala Communities är den nya maktfaktorn. Det är det fjärde C:et som kommer att stå för demokrati över gränserna och makt att påverka. De andra C:na – “Countries”, “Churches” och “Corporations” – kommer att minska i betydelse. Den sistnämnda, Corporations, har fortfarande mest makt idag, men den urholkas sakta men säkert i finanskrisernas spår.

I den nya tiden är det samarbete, teamwork och nätverksbyggande som gäller mellan människor, eftersom det är kompetens och inte kön eller etnisk härkomst som avgör. Det är ett horisontellt agerande där det centrala är relaltionerna och människors personlighet i kombination med kvalifikationerna.

Vi behöver varandra. Det är samspelet mellan människor som för utvecklingen framåt. Det är kärnan i det nya relationssamhället, som vi lever i nu. Det handlar också om en vilja att se till att fler människor får det bättre än de har det eller lika bra som vi själva. Det finns inget “vi och dom”.

Människor har redan skiftat fokus till det som har att göra med känslighet, kreativitet, mänskliga relationer, välmående och personlig utveckling.  Konstnärlighet, fantasi, sensualism och mjukhet sätts i främsta rummet, och personer som sysslar med detta syns och blir mest tongivande.

Det blir även en renässans för det feminina, moderliga, mjukhet, glamour och njutning. Det blir en förtrollad tid där vad som helst kan hända. När människor vaknat upp till sin inre potential blir världen sig aldrig mer lik igen …

Den nya tiden utmärks av:

* Kreativitet och fantasi
* Känslighet (romantik)
* Konstnärlighet
* Sensualims och mjukhet
* Mänskliga realtioner
* Hälsa och personlig utveckling

 

Ur Finn din inre styrka av Sanna Ehdin

 

 

Travelspec.se