Choklad skyddar mot stroke

Bekräftat igen:
En ny svensk studie av 33 000 medelålders och äldre kvinnor bekräftar ännu en gång chokladens nytta. Kvinnorna följdes under tio år och när forskarna granskade vilka som insjuknat, fann man att stroke var vanligare bland kvinnorna som sällan eller aldrig åt choklad jämfört med kvinnorna som brukade göra det flera gånger i veckan. Ju högre “dos” choklad, desto lägre verkade risken för stroke vara.

Choklad innehåller mycket av en sorts antioxidanter som kallas flavonider, vilka kan minska risken för att blodkärlen skadas av s k syreradikaler. Det finns också studer som visar att choklad kan sänka blodtrycket och förbättra spänsten i blodkärlen.
För att få i sig mycket favonider från kakao är mörk choklad att föredra. Mörk choklad innehåller också mindre socker och fett än ljus choklad.
Läs mer om chokladens nytta och tidigare forskning

 

Previous post:

Next post:

Travelspec.se