Artros går att påverka

Attityderna till artros behöver förändras från ett perspektiv, där patienter med fullt utvecklad sjukdom behandlas med läkemedel och kirurgi, till ett förebyggande förhållningssätt som kommer in redan vid tidiga stadier av artros. Det menar Stefan Lohmander, seniorprofessor i ortopedi, Lunds universitet i ett inlägg i Läkartidningen.

I Sverige har var fjärde person över 45 år artros, och förekomsten ökar med ökande antal överviktiga och äldre. Ändå har bara hälften av dem med knäsmärta och artros sökt vård under de senaste fem åren.

Artros är inte en längre en oundviklig del av åldrandet, menar Stefan Lohmander. Övervikt, fetma, lite fysisk aktivitet och ledskador är riskfaktorer som går att påverka och står för hälften av sjukdomsrisken, åtminstone vad gäller knäartros. Viktminskning och träning har minst lika god effekt på symtomen vid artros som den som kan fås med medicinering enligt forskning.

Enkla träningsprogram kan minska knäskaderisken vid vissa idrotter med hälften och onödiga knäskador kan förhindras. Vårdprogram med information och träning av patienter med höftartros kan minska behovet av operation med nya höftleder med över 40 procent.

Previous post:

Next post:

Travelspec.se