Är kaffe bra för hälsan?

Det finns ett samband mellan hög kaffekonsumtion och allmän dödlighet visar ett resultat i en ny studie som gjorts vid Mayo Clinic i Rochester, USA.

De som drack mer än 28 koppar i veckan, 4 per dag, löpte större risk att dö än de som drack mindre. Unga personer i studien som drack mer än 28 koppar i veckan löpte 21 procent större risk att dö jämfört med unga som inte drack kaffe.

Men i studien framkommer också att kaffe är en mycket bra antioxidant-källa som också kan verka anti-inflammatoriskt.
Dock kan drycken också  öka adrenalin- och insulinnivåer i kroppen, samt öka blodtrycket, vilket kan göra att den samlade effekten av drycken är negativ.
Även en genetisk känslighet för koffein kan ligga bakom den ökade dödligheten.

Slutsatsen i studien är att unga personer bör föreslås att minska sitt koffeinintag, genom kaffedrickande. Man bör inte överstiga fyra koppar per dag.

Resultaten i studien grundar sig på uppgifter från en livsstilsundersökning, där kaffeintag var en av punkterna.

Vi föds med viss känslighet för koffein. Hur känsliga vi är för koffein tycks vara genetiskt betingat. Forskare har identifierat en ”koffein-gen” som finns i två olika varianter – en som gör att koffein bryts ner långsamt i kroppen och en som gör att det bryts ner relativt snabbt.

En studie från University of Toronto med visade att de som hade en långsam nedbrytning – ungefär hälften av individerna – löpte 36 procent högre risk att drabbas av hjärtinfarkt om de drack mer än två koppar kaffe om dagen.
För dem som bröt ner koffeinet snabbt i kroppen, minskade i stället risken att drabbas av hjärtinfarkt med 22 procent om de drack minst två koppar kaffe per dag.

 

Previous post:

Next post:

Travelspec.se