Är Godheten på väg tillbaka 2014?

Godhet är i vårt moderna samhälle ett nästan provocerande otrendigt begrepp.
Godhet har under lång tid nedgraderats på ett dumt sätt. Men kanske är pendeln nu på väg åt andra hållet. Vi har haft en lång period med väldigt mycket fokusering på individen och egenintresset, och det är dags för förändring …

Det finns redan studier som visar att tillit och medkänsla mellan människor ökar produktiviteten, lojaliteten och kreativiteten samt minskar sjukskrivning. Hur kan man göra för att skapa ett socialt mer hållbart samhälle?

Medkänsla, empati och tillit är också vetenskapliga forskningsämnen. 2013 har startats ett nytt forskningscentrum vid Karolinska institutet, som vill öka kunskapen om hur vi utvecklar våra goda egenskaper. Stefan Einhorn, ordförande i styrgruppen för centret och också en av initiativtagarna, berättar att begreppet social hållbarhet är brett. Den som vill forska kan ägna sig åt allt från Dag Hammarskjölds idéer om ledarskap och vad som behövs för att skapa välmående organisationer till människans universella mimik – som hur olika ansiktsuttryck påverkar sinnesstämningar.

Ett av de områden som man vill titta närmare på är det goda ledarskapet – hur man i chefsposition bevarar sin mänsklighet, fast man måste fatta svåra beslut.
Dalai Lama har sagt ”If  you want others to be happy, practise compassion. If you want to be happy, practise compassion”.  Om du visar medkänsla blir du lycklig själv, och det är verkligen så. Forskning visar att om man är mer medkännande så lever man längre och har kanske till och med på sikt mer framgång.  Läs mer

Previous post:

Next post:

Travelspec.se