Använd din inre kompass!

Att ha en inre kompass innebär att du genom egna tankar, känslor, erfarenheter – i dialog med andra – har tagit ställning för och emot saker och ting och hittat hållbara argument för dessa. Den som skapat sig en personlig kompass ställer inte upp på vad som helst på vilka villkor som helst! Det blir lättare att orientera sig i tillvaron. Det blir lättare att välja och känna sig nöjd med beslutet. Hur utvecklar och använder man sin inre kompass? Läs mer

Previous post:

Next post:

Travelspec.se