Andningen – nästa stora hälsorörelse

Sångare måste andas väl för att få tillgäng till sin bästa röst, födande kvinnor använder andningen för att hantera smärtan och öka sin uthållighet. I kampsporter försöker utövaren bringa motståndarens andning ur balans och vid tantrasex är andningen ett viktigt redskap för att öka njutningen.

I dagens stressade värld måste vi ständigt hantera olika stimuli, från informationsflödet i media och deadlines på jobbet till kemikalier i luften, vattnet och maten. Kroppens varningssystem är byggt för att göra oss alerta när det behövs, men som vi lever nu hinner den aldrig ner i varv mellan larmen. Andningen blir snabb och ytlig  jämt, kroppens syresättning och cirkulation försämras, och det påverkar i sin tur alla funktioner och organ. Så oavsett vilken förbättring jag vill åstadkomma i min hälsa är en bra andning själva basen.

Forskningen visar att en lugn och djup andning ger mängder av positiva effekter i kroppen som ökad syresättning, bättre blodcirkulation, avspänning och koncentration, klarhet och tålamod, bättre immunförsvar, reglerar pH-värde, bättre sömn, minskad nedstämdhet och en förbättrad kemisk balans i hjärnan.

Den “rätta andningen” är något mycket individuellt. Lär dig en metod som passar dig, och träna tills den blir automatisk. Då fungerar den också i akuta situationer. Men ju mer du tränar, desto färre kommer de akuta situationerna att bli, eftersom du inte lägre blir så stressad!

Experterna jobbar med olika tekniker och fokuserar på olika delar av andningsprocessen. Men en lång utandning är ändå basen för den som vill minska sin stressnivå. Utandningen är kopplad till det parasympatiska, lugnande nervsystemet. En lång utandning minskar också risken för överandning.

 

 

Travelspec.se