Biblioterapin ska ses som ett komplement till traditionell medicinsk och psykologisk behandling, ett slags hjälp till självhjälp. I samtalen handlar det om vad böckerna gör med oss, inte hurdana de är. Metoden växte fram under första världskriget, när sjukvården upptäckte att läsning kunde verka helande för soldater.

När de lästa och skrivna orden delas med andra upptäcker man att det finns mer inom en än vad man anade. Det går då att reflektera på en annan nivå och det ger alla en möjlighet att växa, säger Juhani Ihanus. I Finland används inte bara läsning och samtal inom biblioterapin, utan även eget skrivande. Metoden riktar sig brett till människor, inte enbart till specifika grupper med ohälsa, utan den kan användas för exempelvis chefer i arbetslivet eller på äldreboenden. Biblioteken finns ibland med och arrangerar cirklar på olika teman som skilsmässa, utmattning eller föräldrarollen.

2013 publicerades den första svenska vetenskapliga artikeln vid Göteborgs universitet om biblioterapins positiva inverkan på hälsa och välbefinnande. Den har följts av flera. Även studier från bland annat Uppsala universitet visar på goda effekter av skönlitterär läsning vid psykisk ohälsa.  Att litteraturen kan ha en läkande kraft och i vissa fall även fungera som ställföreträdande medmänniska verkar uppenbart.

De skönlitterära berättelserna gör att läsaren kan fylla på med egna erfarenheter, fantasier och identifikation. Självhjälpslitteraturen, däremot, ställer konkreta krav på läsaren – gör si, gör så. Mycket biblioterapi, inte minst i andra länder, använder sig av sådana böcker men jag skulle nästan vilja varna för dem. De blir ytterligare en sten på bördan. Det blir som ett arbete som måste utföras och för flera av personerna i våra studier, framför allt de som led av utmattningssyndrom, föreföll det snarare destruktivt än konstruktivt att läsa sådan litteratur.

Hur mycket socker vi stoppar i oss spelar större roll när det gäller uppkomsten av hjärtsjukdomar än vad mättat fett gör, visar ny forskning.
Dagens kostrekommendationer behöver uppdateras, menar nu experterna bakom studien.
– Medan originalstudierna som våra kostråd sedan länge bygger på bestod av observationer, har vi idag mer än ett halvt sekel av data och en ökad förståelse för hur näring påverkar kroppen – och särskilt hjärtat, säger forskaren James DiNicolantonio.  Läs mer

Humussyra har vetenskapligt bevisad effekt mot samtliga kända virus. Det blockerar viruset så att det inte fäster på kroppens celler och därför inte kan ta över cellen för att föröka sig. Dessutom bidrar humussyran till tillfrisknandet när man redan har smittats och är sjuk. Läs mer

Träna, träna och återigen träna. Det är fysioterapeuten Marie Granbergs bästa råd till dig som drabbats av artros.

Även om sjukdomen artros fortfarande inte går att bota finns det en hel del som kan underlätta värken och bromsa sjukdomsförloppet. Träning och motion är det absolut viktigaste. Genom att belasta leden lagom får brosket i leden ny näring och smärtan lindras.

Visste du att: artros är en sjukdom som går i skov? Den kännetecknas av perioder med mer smärta och symtom följt av perioder med mindre eller inga besvär alls. Skoven kan vara olika långa och olika svåra. Hos en del stannar sjukdomen helt av och besvären kan till och med försvinna.
Läs mer

Vid vissa tillfällen i våra liv kan vi finna oss själva blockerade på en känslomässig nivå och osäkra på hur vi ska uttrycka vad vi känner. Vi kanske inte ens kan identifiera vårt humör, utan snarare ser det som en fantom vars siluett vi inte kan skönja.
Faktum är att instängda känslor drabbar oss vid olika tillfällen i våra liv av olika anledningar. Som om de låsts in i en bur och motsätter sig att fly samtidigt som de skapar en oro inom oss, vilken influerar både våra kroppar såväl som våra relationer med andra.  Läs mer

Ångest är för tillfället ett av de vanligaste psykologiska problemen i världen tillsammans med stress och depression. Det finns metoder och råd som kan lära dig hur man sätter ångesten på plats.

Även de som lider av kronisk ångest kan dra nytta av dessa metoder. Vi måste alla lära oss att inte bli slavar under våra egna känslor. Det är viktigt för alla att veta hur man hanterar dem positivt och till sin egen fördel. Vi har alla förmågan att välja, ta beslut och vara aktiva medlemmar i våra egna liv. Låt inte dig själv vara passiv och styras av dina omgivningar.

Så vilka är de fem effektivaste sätten att bekämpa och övervinna ångest?

Det är lätt att uppleva att vissa har mer tur än andra, men forskning visar att de som har så kallad tur har varit mer medvetna om vad de vill åstadkomma, vilket gör att de agerar snabbt när möjligheten passerar. De som inte vet vad de vill, kan passeras av samma möjligheter  utan att se dem. Det är det som avgör om vi upplever tur eller inte. Idag hörde jag en bra sammanfattning: ”Turen gynnar dem som är mentalt förberedda”. Tanken är spännande.

Detta sätt att tänka belyser vikten av visioner, vikten av mål och vikten av drömmar. Skapar vi inte bilder av vad vi vill åstadkomma, något som ligger utanför det vi har uppnått idag, så har vi svårt att uppnå det. Eller som någon sa. Har jag inte klart för mig vart jag vill komma så är det svårt att veta om eller när jag har kommit fram.

Gunilla Janmark Veldhuis

Ny forskning tyder på att bakterier i tarmen påverkar din hjärna. Mikrober kan störa balansen i hjärna så till den grad att du kan utveckla depression, ångestsjukdomar och glömska.

Tarmarnas makt över hjärnan beror på att tarmbakterier utsöndrar en mängd olika signalsubstanser så som fettsyror och hormoner. Exempelvis produceras största delen av kroppens lyckohormon serotonin i tarmen.

En del av signalsubstanserna flyter med från tarmen, in i blodet och upp till hjärnan, där de påverkar våra tankar och vårt humör, medan andra får nerverna på utsidan av tarmen att producera nervsignaler som leder upp till hjärnan.

De mikrober som koloniserar våra tarmar styr alltså produktionen av signalsubstanser och därmed i viss utsträckning vårt mentala tillstånd.

Förklaringen är troligen att vissa typer av bakterier sänker kroppens stressnivå och stimulerar produktionen av det eftertraktade lyckohormonet serotonin.

Mjölksyrabakterien Lactobacillus rhamnosus* bidrar till att förhindra depression. Den lever primärt i våra mage och tunntarm där den hjälper till att hålla tarmfloran stabil och bryta ned maten

Källa: Illustrerad Vetenskap

* Lactobacillus rhamnosus finns t ex i Yoghurtshot i 100 ml förpackning från Valio. Finns i smakerna jordgubb/blåbär, persika/passionsfrukt och hallon/smultron.

Tempot idag är högre än någonsin. Den tid när vi kunde ta oss tid att ligga och fundera över livet, drömma oss bort eller fantisera över tillvaron existerar inte längre. Så fort vi får en liten stund över läser vi reflexmässigt mejlen, kollar in något nytt roligt klipp eller spelar lite Candy Crush. Det gäller inte bara oss vuxna. Också barn dras med i dagens snabba tempo och det gör oss inte bara trötta och stressade, det inverkar också på vår medkänsla och vår empatiförmåga. Läs mer

Är man stressad och uppe i varv är det ofta svårt att somna på kvällen. Den amerikanske läkaren Andrew Weil  lär i sin bok “Breathing” ut en speciell teknik som ska få dig att somna snabbt. Den går ut på så kallad “holistisk andning”. Författaren kallar den “4-7-8 tekniken”.

Metoden bygger på att man genom lugn andning bekämpar stress och ångest och beskrivs som “naturligt lugnande för nervsystemet”. Så här gör du:

  1. Placera tungspetsen mot övre tandradens baksida och andas ut kraftigt genom munnen. Tänk att du ska göra ett “whoosh”-liknande ljud.
  2. Stäng munnen och andas in tyst genom näsan medan du räknar till fyra.
  3. Håll andan i sju sekunder.
  4. Andas ut kraftfullt igen genom munnen, medan du räknar till åtta.
  5. Upprepa alltsammans tre gånger.

SOV GOTT!

Travelspec.se